حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روانشناسی اجتماعی

گروه مولفان | الیوت آرونسون| مجید صفاری نیا| پرستو حسن زاده
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 1056

55,000 تومــان

چهره شناسی

گروه مولفان | راجر گوتسه| نیما سید محمدی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 160

10,000 تومــان

روان شناسی نابهنجاری آسیب شناسی روانی -جلد 1

گروه مولفان | دیوید روزنهان| مارتین ای. پی سلیگمن| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 528

25,000 تومــان

روان شناسی نابهنجاری -جلد 2

گروه مولفان | دیوید روزنهان| مارتین ای. پی سلیگمن| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 596

26,000 تومــان

روان شناسی رشد -جلد 1

گروه مولفان | لورا برک| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 750

40,000 تومــان

روان شناسی رشد -جلد 2

گروه مولفان | لورا برک| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 632

32,000 تومــان

روان درمانی چهاروجهی

گروه مولفان | شهرام وزیری| فرح لطفی کاشانی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 112

6,000 تومــان

اختلالات عصبی رشدی DSM-5

گروه مولفان | فرح لطفی کاشانی| شهرام پاشا وزیری
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 120

6,000 تومــان

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

گروه مولفان | سمیوئل الگزاندر کرک| جیمزجان گالاگر| مری روت کولمن| حسین ملک محمدی| محمد مشکانی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 856

43,000 تومــان

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 208

10,000 تومــان

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

گروه مولفان | مریم سیف نراقی| عزت الله نادری
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 304

15,000 تومــان

روان شناسی اجتماعی

گروه مولفان | یوسف کریمی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 404

20,000 تومــان