حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی

گروه مولفان | جرالد کوری| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 706

34,000 تومــان

سنجش و اندازه گیری در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

گروه مولفان | علی دلاور| کیانوش زهراکار
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 312

15,000 تومــان

آموزش نوین عکاسی

گروه مولفان | رحیم دانایی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 0

8,000تومــان

روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی

گروه مولفان | عزت الله نادری| مریم سیف نراقی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 236

14,000 تومــان

اصول عکاسی دیجیتال

گروه مولفان | بیل کوربت| رحیم دانایی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

صد و یک راه برای عکاسی بهتر

گروه مولفان | رحیم دانایی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 264

8,000تومــان

اصول کارگردانی در سینما و فیلم

گروه مولفان | استیون داگلاس کتس| رحیم دانایی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 296

15,000تومــان

دنیای واقعی ویدیو دیجیتال

گروه مولفان | پت شنر| جرالد ای جونز| رحیم دانایی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 440

10,000تومــان

به سوی دروازه های عکاسی دیجیتال

گروه مولفان | بن لانگ| رحیم دانایی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 448

19,500تومــان

کتاب کوچک درباره ویدیو دیجیتال

گروه مولفان | مایکل رابین| رحیم دانایی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 186

5,000تومــان

آموزش فیلمبرداری دوربینهای ویدیویی

گروه مولفان | کیت بروکس| رحیم دانایی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 192

5,000 تومــان

  • 1