حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مصالح ساختمانی و دستور العمل های اجرایی

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 325

7,500 تومــان

solid state physics

گروه مولفان | دیوید ریب| علی آخوندان
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 848

45,000 تومــان

معماری اروپا و مدیترانه قبل از رنسانس

گروه مولفان | بنیستر فلچر| دن کروکشنک| سمانه قرایی
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 362

8,500 تومــان

راهنمای تشریحی و نکات کلیدی مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | علیرضا سلطانی
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 46

2,500 تومــان

نکات مهم و اجرایی شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

گروه مولفان | پونه شاه بیگیان
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 96

5,000 تومــان

راهنمای تشریحی و نکات کلیدی مقررات ملی ساختمان، مبحث بیستم

گروه مولفان | علیرضا سلطانی
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 82

2,800 تومــان

راهنمای تشریحی و نکات کلیدی مقررات ملی ساختمان، مبحث یازدهم

گروه مولفان | علیرضا سلطانی
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 53

2,500 تومــان

راهنمای تشریحی و نکات کلیدی مقررات ملی ساختمان، مبحث دوازدهم

گروه مولفان | علیرضا سلطانی
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 73

3,600 تومــان

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

گروه مولفان | سعید رکوعی| راحله میرعلمی
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 209

15,000 تومــان

اصول و مبانی تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران و نحوه رسیدگی به آن

گروه مولفان | پونه شاه بیگیان
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 350

15,000 تومــان

کتاب جامع برای مهندس ناظر موفق

گروه مولفان | پونه شاه بیگیان
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: 957

20,000 تومــان

کتاب جامع برای مدیر پروژه موفق

گروه مولفان | پونه شاه بیگیان
ناشر: مقدس
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان