حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مباحث نوین در شیمی معدنی

گروه مولفان | گرد مایر| دیتر ناومان| لارس وزمان| منصور عابدینی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 384

11,000 تومــان

برگزیده متون ادب فارسی

گروه مولفان | جلیل تجلیل
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 264

15,000تومــان

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستمها

گروه مولفان | استیون ج تورنتون| جری ماریون| بهرام معلمی| جلال الدین پاشایی راد
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 812

24,800تومــان

آمار کاربردی -جلد 2

گروه مولفان | جان نتر| ویلیام واسرمن| علی عمیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 680

14,500 تومــان

نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن -جلد 1

گروه مولفان | علی عمیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 223

9,000تومــان

فیزیک گرما

گروه مولفان | چارلز کیتل| هربرت کرومر| مانی فرجام
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 496

11,000 تومــان

هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی

گروه مولفان | ماروین ج گرینبرگ| محمد هادی شفیعیها
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 432

7,000 تومــان

فن مطالعه

گروه مولفان | لیندا فریل انیس| علی صلحجو
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 182

5,000تومــان

اصول فرایندهای جداسازی -جلد 1

گروه مولفان | ج. دی سیدر| ارنست ج هنلی| محمد مهدی منتظر رحمتی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 668

18,000 تومــان

اصول فرایندهای جداسازی -جلد 2

گروه مولفان | ج. دی سیدر| ارنست ج هنلی| محمد مهدی منتظر رحمتی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 1404

18,000 تومــان

آشنایی با تناظر گالوا

گروه مولفان | مورین فنریک| محمد رضا درفشه
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 256

6,000 تومــان

فیزیک جدید

گروه مولفان | کنت کرین| منیژه رهبر| بهرام معلمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 759

18,000تومــان