حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه های علم شناخت

گروه مولفان | خوسه لوئیس برمودس| کمال خرازی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 788

47,000 تومــان

مکتوبات مولانا جلال الدین رومی

گروه مولفان | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی| توفیق هاشم پور سبحانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 466

21,000 تومــان

متغیرهای مختلط و کاربردهای آن

گروه مولفان | جیمزوارد براون| روئل ونس چرچیل| امیر خسروی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 540

22,000تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 1

گروه مولفان | جورج برینتون توماس| راس فینی| مهدی بهزاد| سیامک کاظمی| علی کافی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 387

28,500تومــان

آشنایی با تحقیق در عملیات

گروه مولفان | حمدی طه| محمد رضا علیرضائی| مهدی طلوع
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 737

27,000تومــان

هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی و بسط آن

گروه مولفان | ماروین ج گرینبرگ| محمد هادی شفیعیها
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 514

20,000تومــان

غلط ننویسیم

گروه مولفان | ابوالحسن نجفی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 466

21,000تومــان

آموزش علوم در مدارس ابتدایی

گروه مولفان | کنت دی. جورج| بهمن سقط چیان
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 328

11,000 تومــان

رویکردهای نوین در مدیریت منابع انسانی پیشرفته

گروه مولفان | میرعلی نقوی| مهدی نریمانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 304

18,000 تومــان

شیمی معدنی -جلد 1

گروه مولفان | جیمز هیویی| مهدی رشیدی| داریوش مهاجر| اعظم رحیمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 470

16,500تومــان

شیمی معدنی -جلد 2

گروه مولفان | جیمز هیویی| مهدی رشیدی| داریوش مهاجر| اعظم رحیمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 428

15,000تومــان

کنترل غیرخطی کاربردی

گروه مولفان | ژان-ژاک ای اسلوتاین| وایپینگ لی| منوچهر احمدوند| امیرهمایون جعفری| محمد رضا هاشمی گلپایگانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 528

23,000تومــان