حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بدیع در شعر فارسی

گروه مولفان | تورج عقدائی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 198

13,000 تومــان

بزم دیرینه عروس

گروه مولفان | معصومه معدن کن| بدیل بن علی خاقانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 574

20,000 تومــان

نظریه های علم شناخت

گروه مولفان | خوسه لوئیس برمودس| کمال خرازی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 788

47,000 تومــان

مکتوبات مولانا جلال الدین رومی

گروه مولفان | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی| توفیق هاشم پور سبحانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 466

21,000 تومــان

متغیرهای مختلط و کاربردهای آن

گروه مولفان | جیمزوارد براون| روئل ونس چرچیل| امیر خسروی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 540

22,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 1

گروه مولفان | جورج برینتون توماس| راس فینی| مهدی بهزاد| سیامک کاظمی| علی کافی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 387

30,000 تومــان

آشنایی با تحقیق در عملیات

گروه مولفان | حمدی طه| محمد رضا علیرضائی| مهدی طلوع
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 737

28,000 تومــان

هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی و بسط آن

گروه مولفان | ماروین ج گرینبرگ| محمد هادی شفیعیها
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 514

22,000 تومــان

غلط ننویسیم

گروه مولفان | ابوالحسن نجفی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 466

22,000 تومــان

روش های سوادآموزی بزرگسالان

گروه مولفان | زهرا صباغیان
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 294

17,000 تومــان

آموزش علوم در مدارس ابتدایی

گروه مولفان | کنت دی. جورج| بهمن سقط چیان
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 328

11,000 تومــان

رویکردهای نوین در مدیریت منابع انسانی پیشرفته

گروه مولفان | میرعلی نقوی| مهدی نریمانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 304

18,000 تومــان