حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ریاضیات

گروه مولفان | کیت ج. دولین| محمد دانش
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 202

75,000تومــان

متغیرهای مختلط و کاربردهای آن

گروه مولفان | جیمزوارد براون| روئل ونس چرچیل| امیر خسروی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 540

22,000تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 1

گروه مولفان | جورج برینتون توماس| راس فینی| مهدی بهزاد| سیامک کاظمی| علی کافی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 387

28,500تومــان

آشنایی با تحقیق در عملیات

گروه مولفان | حمدی طه| محمد رضا علیرضائی| مهدی طلوع
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 737

27,000 تومــان

هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی و بسط آن

گروه مولفان | ماروین ج گرینبرگ| محمد هادی شفیعیها
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 514

20,000تومــان

غلط ننویسیم

گروه مولفان | ابوالحسن نجفی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 466

21,000 تومــان

کنترل غیرخطی کاربردی

گروه مولفان | ژان-ژاک ای اسلوتاین| وایپینگ لی| منوچهر احمدوند| امیرهمایون جعفری| محمد رضا هاشمی گلپایگانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 528

23,000تومــان

طراحی اجزاء در مهندسی مکانیک

گروه مولفان | جوزف ادوارد شیگلی| بیژن دیبایی نیا
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 776

28,500 تومــان

آمار مقدماتی -جلد 1

گروه مولفان | تامس ووناکات| رونالد ووناکات| محمد رضا مشکانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 452

15,500تومــان

فیزیک کوانتومی

گروه مولفان | استیون گاسیوروویچ| محی الدین شیخ الاسلامی| منیژه رهبر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 599

26,000 تومــان

روشهای ریاضی در فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | جورج براون آرفکن| اعظم پورقاضی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 728

29,000 تومــان

جزء و کل

گروه مولفان | ورنر هایزنبرگ| حسین معصومی همدانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 248

10,500 تومــان