حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

خبر

گروه مولفان | یونس شکرخواه
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 130

8,000 تومــان

تحلیل انتقادی گفتمان

گروه مولفان | نورمن فرکلاف| فاطمه شایسته پیران| محمد نبوی| مهران مهاجر
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 312

4,000 تومــان

گزارش نگاری

گروه مولفان | علی اکبر قاضی زاده
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 224

3,500 تومــان

روش های مصاحبه خبری

گروه مولفان | مهدی محسنیان راد
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 260

4,000 تومــان

حقوق مطبوعات -جلد 1

گروه مولفان | کاظم معتمدنژاد
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 444

5,000 تومــان

مطالعاتی در تحلیل گفتمان

گروه مولفان | تون ا. وان دیک| پیروز ایزدی| مهران مهاجر| محمد نبوی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 264

5,000 تومــان

درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی

گروه مولفان | دنیس مکوایل| پرویز اجلالی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 472

3,000 تومــان

درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران

گروه مولفان | محمد مهدی فرقانی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 166

2,500 تومــان

تجربه های ماندگار در گزارش نویسی

گروه مولفان | علی اکبر قاضی زاده| جان کری
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 356

7,000 تومــان

اقتصاد رسانه ها

گروه مولفان | رابرت پیکارد| داود حیدری
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 208

1,500 تومــان

واحدها و شاغلان عرصه مطبوعات و خبرگزاری ها

گروه مولفان | شعبانعلی بهرامپور| علیرضا مختارپور قهرودی| افسر رزازی فر| زهره چیت ساز| عیسی تعویضی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 128

1,200 تومــان

فکر آزادی مطبوعات

گروه مولفان | مریم بیژنی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 136

900 تومــان

  • 1