حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کتابواره

گروه مولفان | پارکوهی هارطونیان| عباس مافی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 588

35,000تومــان

فهرستنامه کتابشناسی های ایران

گروه مولفان | ایران ناز کاشیان
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 380

20,000تومــان

دانشنامه فرهنگ مردم ایران

گروه مولفان | محمد کاظم موسوی بجنوردی| اصغر کریمی| محمد جعفری قنواتی| معصومه ابراهیمی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 784

85,000تومــان

در باب ادب تازی

گروه مولفان | آذرتاش آذرنوش| رضوان مساح
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 1891

52,000تومــان

خلیج فارس

گروه مولفان | کیانوش کیانی هفت لنگ
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 252

35,000 تومــان

دائرة المعارف بزرگ اسلامی

گروه مولفان | محمد کاظم موسوی بجنوردی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 780

70,000تومــان

دائره المعارف بزرگ اسلامی -جلد 22

گروه مولفان | محمد کاظم موسوی بجنوردی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 770

70,000تومــان

فهرستواره کتابهای فارسی

گروه مولفان | احمد منزوی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 2294

57,000 تومــان

نامهای مستعار نویسندگان و شاعران معاصر ایران

گروه مولفان | عباس مافی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 462

28,000 تومــان

نامنامه ایلات و عشایر و طوایف و خاندان ها

گروه مولفان | منوچهر ستوده| خورشید مومنی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 180

20,000 تومــان

مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی -جلد 2

گروه مولفان | محمود جعفری دهقی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 450

27,000تومــان

بیت یاب شاهنامه فردوسی

گروه مولفان | علی ایمانی| خدیجه خسروی| جلال خالقی مطلق
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 492

35,000تومــان