حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای ارزیابی اثرات، روش ها و تجربیات کمی اجرای برنامه ها در حوزه سیاست گذاری عمومی

گروه مولفان | شاهیدور خاندکر| گایاتری بی. کولوال| حسین صمد| علیرضا صابر فرد| علی اصفهانی حسینی| امیرهوشنگ حیدری
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تعداد صفحات: 283

30,000 تومــان

آینده پژوهی

گروه مولفان | سعید خزایی| حسن بشیری
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تعداد صفحات: 256

40,000 تومــان

ترویج علم

گروه مولفان | اکرم قدیمی
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تعداد صفحات: 346

42,000 تومــان

سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در آینده

گروه مولفان | درک میسنر| ال. ام. گوکبرگ| آلکساندر ساکالوف| عین الله کشاورز ترک| مهدی نیکویه
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تعداد صفحات: 330

30,000 تومــان

مبانی اندازه گیری هزینه های تحقیق و توسعه

گروه مولفان | پریسا علیزاده| سید سروش قاضی نوری| امیرهوشنگ حیدری
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تعداد صفحات: 216

20,000 تومــان

مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید

گروه مولفان | پل ترات| محسن امامی| ابراهیم سوزنچی کاشانی
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تعداد صفحات: 360

34,000 تومــان

آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری و آینده پژوهی در جهان

گروه مولفان | علی پایا
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تعداد صفحات: 618

36,000 تومــان

مبانی آینده پژوهی و روش های آن

گروه مولفان | سعید خزایی
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تعداد صفحات: 574

46,000 تومــان

  • 1