حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 238

20,000 تومــان

عایق بندی و تنظیم صدا

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 99

6,500 تومــان

الزامات عمومی ساختمان

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 114

6,500 تومــان

مصالح و فراورده های ساختمانی

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 286

15,000 تومــان

مبحث 14

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 222

11,000 تومــان

مبحث 3 حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 214

15,000 تومــان

دوازده درس مرمت

گروه مولفان | اصغر محمدمرادی| محمدحسن محب علی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 310

20,000 تومــان

مهندسی پی، طراحی و اجرا

گروه مولفان | ابوالفضل اسلامی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 592

20,000 تومــان

مدیریت آموزش سازمانی

گروه مولفان | حسین محمد پورزرندی| سید محسن طباطبایی مزدآبادی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 236

14,000 تومــان

  • 1