حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ارزیابی مدیریت اطلاعات ملی از تهدیدات سالانه دولت آمریکا

گروه مولفان | محمد جدیری عباسی| حسین بابایی
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

19,500 تومــان

فرقه های ضاله و عرفان های کاذب

گروه مولفان | مرتضی چشمه نور| جابر پوریانی
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

فرقه های ضاله و عرفان های کاذب

گروه مولفان | جابر پوریانی| مرتضی چشمه نور
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

ابزارهای عملیات روانی

گروه مولفان | مرتضی چشمه نور| شبنم امیرجاوید
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

ابزارهای عملیات روانی

گروه مولفان | جابر پوریانی| مرتضی چشمه نور
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

ابزارهای عملیات روانی

گروه مولفان | جابر پوریانی| مرتضی چشمه نور
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

ابزارهای عملیات روانی

گروه مولفان | جابر پوریانی| مرتضی چشمه نور
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

تکنیک های عملیات روانی

گروه مولفان | مرتضی چشمه نور| جابر پوریانی
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

حقوق اسناد و مدارک الکترونیکی

گروه مولفان | کیومرث منصوبی
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

خودآموز عملیات روانی

گروه مولفان | مرتضی چشمه نور| جابر پوریانی
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

فرقه های ضاله و عرفان های کاذب (3)

گروه مولفان | مرتضی چشمه نور| جابر پوریانی
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

محسوس کردن تهدید و محدودیتهای فرصت ساز ج. ا. ایران

گروه مولفان | حسین مینایی| محمود عسگری
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان