حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ابزارهای موفقیت سازمانی

گروه مولفان | بهرام جلوداری ممقانی| مجید نامه گشای فرد
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 368

20,000 تومــان

آشنایی با مفاهیم و نحوه شناسایی سبک رهبری در سازمانها

گروه مولفان | علی خوش دهان
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 142

9,000 تومــان

تجزیه و تحلیل سیستم های متمرکز بانکی در محیط ابری

گروه مولفان | میثم بایری یار
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 206

25,000 تومــان

بودجه بندی آموزشی

گروه مولفان | دایان سی. والنتی| کورش فتحی واجارگاه| اباصلت خراسانی| سمیه دانشمندی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 172

10,000 تومــان

تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی

گروه مولفان | اباصلت خراسانی| اکبر عیدی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 342

19,000 تومــان

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

گروه مولفان | بهرام خان مختاری
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 248

10,000 تومــان

اصول سرپرستی

گروه مولفان | علی برزآبادی فراهانی| الهام حسن پور| سیدنی کالیس
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 240

9,600 تومــان

مبانی تغییر در سازمان

گروه مولفان | صلاح الدین شیخ الاسلامی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 206

8,300 تومــان

سامانه اطلاعات حسابداری (2)

گروه مولفان | مارشال رامنی| پل جان استاینبرت| حسن مدرکیان
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 556

20,000 تومــان

قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار

گروه مولفان | رضا پاکدامن
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 241

4,200 تومــان

مدیریت پروژه ناب

گروه مولفان | گری چین| مسعود کسایی| پریسا فلکی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 282

7,800 تومــان

رویکردی جامع به اثربخشی آموزش

گروه مولفان | اباصلت خراسانی| برزو رشتیانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 238

14,000 تومــان