حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ایجاد زنجیره تامین ناب با تئوری محدودیت ها

گروه مولفان | ماندیام ام. سری نیواسان| پرستو شاه سمندی اصفهانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 409

25,000 تومــان

مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی

گروه مولفان | کورش فتحی واجارگاه| اباصلت خراسانی| سمیه دانشمندی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 124

7,500 تومــان

سیستم و مدل هفت سین آراستگی 7S

گروه مولفان | ناصر صادقی فرد
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 246

15,000 تومــان

نظام آراستگی محیط کار 5S

گروه مولفان | ناصر طاعتی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 80

8,000 تومــان

ابزارهای موفقیت سازمانی

گروه مولفان | بهرام جلوداری ممقانی| مجید نامه گشای فرد
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 368

20,000 تومــان

آشنایی با مفاهیم و نحوه شناسایی سبک رهبری در سازمانها

گروه مولفان | علی خوش دهان
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 142

9,000 تومــان

تجزیه و تحلیل سیستم های متمرکز بانکی در محیط ابری

گروه مولفان | میثم بایری یار
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 206

25,000 تومــان

بودجه بندی آموزشی

گروه مولفان | دایان سی. والنتی| کورش فتحی واجارگاه| اباصلت خراسانی| سمیه دانشمندی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 172

10,000 تومــان

سازمان استعداد محور

گروه مولفان | پیتر چیز| رابرت جوزف توماس| الیزابت کریگ| هادی کشوری| عبدالرحیم نوه ابراهیم
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 364

19,000 تومــان

خلاقیت و نوآوری در عمل

گروه مولفان | حبیب بیرامی| اکبر پور نظری
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 380

22,000 تومــان

تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی

گروه مولفان | اباصلت خراسانی| اکبر عیدی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 342

19,000 تومــان

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

گروه مولفان | سروش صفدریان
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 134

6,700 تومــان