حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی تغییر در سازمان

گروه مولفان | صلاح الدین شیخ الاسلامی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 206

8,300 تومــان

سامانه اطلاعات حسابداری (2)

گروه مولفان | مارشال رامنی| پل جان استاینبرت| حسن مدرکیان
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 556

20,000 تومــان

قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار

گروه مولفان | رضا پاکدامن
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 241

8,400 تومــان

مدیریت اجرا: نظمی برای انجام کارها

گروه مولفان | لاری باسیدی| رام چاران| چارلز برک| امیرحسین توکلی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 247

7,500 تومــان

انبارداری صنعتی

گروه مولفان | هدایت خان محمدی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 92

6,800 تومــان

کاربردExcel در تهیه صورتهای مالی

گروه مولفان | ناصر کاظمی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 166

10,000 تومــان

کاربرد Excel در حسابداری

گروه مولفان | ناصر کاظمی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 132

9,000 تومــان

کانبان سیستم عصبی تولید ناب

گروه مولفان | غلامرضا هاشم زاده
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 160

7,000 تومــان

هوش هیجانی و رهبری سازمانی

گروه مولفان | مارشا ام هیوز| ال. بونیتا پاترسون| جیمز بردفورد ترل| علی محمد گودرزی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 393

14,000 تومــان

معرفی نرم افزارهای کاربردی در مدیریت و تولید - مهندسی صنایع

گروه مولفان | عبدالله آقایی| ناهید جوکار| رضا مروت دار
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 261

9,400 تومــان

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

گروه مولفان | ناصر صادقی فرد| مینو نمازی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 295

4,900 تومــان

مهندسی سیستم بخار

گروه مولفان | عادل قهرمانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 739

15,000 تومــان