حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اجرای خط مشی عمومی

گروه مولفان | سید مهدی الوانی| میثاق شلویری
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 274

15,000 تومــان

سازماندهی

گروه مولفان | هنری مینتزبرگ| ابوالحسن فقیهی| حسین وزیری سابقی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 413

22,000 تومــان

مدیریت مذاکرات سازمانی

گروه مولفان | نعمت اله مهدوی راد
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 252

10,000تومــان

مدیریت تعارض و فنون مذاکره

گروه مولفان | نعمت اله مهدوی راد
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 198

9,000 تومــان

آشنایی با10برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن

گروه مولفان | مرکز آموزش مدیریت دولتی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 270

9,000 تومــان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

گروه مولفان | مایکل آرمسترانگ| محمد صائبی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 354

20,000 تومــان

حرفه گرایی در مدیریت

گروه مولفان | مهدی مرتضوی| فضل الله زارع پور| سید مهدی الوانی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 216

5,500 تومــان

مدیریت بر ناشناخته ها

گروه مولفان | رالف دی استیسی| محسن قدمی| مسعود نیازمند
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 276

3,500 تومــان

مشارکت در مدیریت و مالکیت

گروه مولفان | محمد علی طوسی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 168

800 تومــان

بالندگی سازمانی

گروه مولفان | محمد علی طوسی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 288

6,500 تومــان

حکومت اسلامی و ولایت فقیه

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 74

400 تومــان

نمرات تست و معنی آنها

گروه مولفان | هوارد بربیک لایمن| احمد آرام
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 240

1,200 تومــان

  • 1