حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اجرای خط مشی عمومی

گروه مولفان | سید مهدی الوانی| میثاق شلویری
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 274

15,000 تومــان

سازماندهی

گروه مولفان | هنری مینتزبرگ| ابوالحسن فقیهی| حسین وزیری سابقی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 413

22,000 تومــان

مدیریت مذاکرات سازمانی

گروه مولفان | نعمت اله مهدوی راد
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 252

10,000 تومــان

مدیریت تعارض و فنون مذاکره

گروه مولفان | نعمت اله مهدوی راد
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 198

9,000 تومــان

آشنایی با10برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن

گروه مولفان | مرکز آموزش مدیریت دولتی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 270

9,000 تومــان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

گروه مولفان | مایکل آرمسترانگ| محمد صائبی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 354

20,000 تومــان

حرفه گرایی در مدیریت

گروه مولفان | مهدی مرتضوی| فضل الله زارع پور| سید مهدی الوانی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 216

5,500 تومــان

دوایر کیفیت

گروه مولفان | اولگا کراکر| یسریل چارنی| جانی سیک لیونگ چیو| عباس موسوی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 236

1,800 تومــان

بهبود روشها و حیطه عملکرد آن

گروه مولفان | خدابخش داشگرزاده
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 258

3,500 تومــان

مدیریت مشارکت جو

گروه مولفان | لارن پلانکت| رابرت فورنیه| محمد علی طوسی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 242

1,400 تومــان

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

گروه مولفان | کاظم امینی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 76

1,200 تومــان

مدیریت بر ناشناخته ها

گروه مولفان | رالف دی استیسی| محسن قدمی| مسعود نیازمند
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 276

3,500 تومــان