حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه های برنامه ریزی شهری

گروه مولفان | نایجل تیلور| محمود شورچه
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 188

13,000 تومــان

فضا و نظریه اجتماعی

گروه مولفان | آندژی یان لئون ژیلنیتس| محمود شورچه
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 172

12,000 تومــان

مسکن پایدار

گروه مولفان | برایان‏ ادواردز| دی. تورنت| محمود شورچه
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 198

11,000 تومــان

برنامه ریزی هوشمندانه کاربری زمین و حمل و نقل شهری

گروه مولفان | فرانک سیف الدینی| محمود شورچه
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 556

30,000 تومــان

فوکو، فضا و برنامه ریزی

گروه مولفان | محمود شورچه
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 166

8,000 تومــان

نابرنامه ریزی

گروه مولفان | چارلز سیگل| محمود شورچه| حلیمه خاتون هادی پور
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 220

12,000 تومــان

ارتباطات از راه دور و شهر

گروه مولفان | استیون گراهام| سایمون ماروین| محمود شورچه
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 414

23,000 تومــان

حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | علی اسماعیل زاده مقری| عباس گلی
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 274

11,000 تومــان

مدیریت دانش با رویکرد بسترهای سازمانی

گروه مولفان | سید حسین ابطحی| سیدمهدی خیراندیش
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 264

8,500 تومــان

طاق و قوس در معماری ایرانی

گروه مولفان | آندره گودار| یدا گودار| حمید قره گوزلو| سعید صائمی
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 190

6,000 تومــان

کنترل موجودی و مدیریت انبار

گروه مولفان | حسنعلی بابایی خامنه| احمد جعفریان| حسین غضنفری
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 168

3,500 تومــان

سیستم مدیریت بهره وری -جلد 1

گروه مولفان | حمید حاجی ابراهیم| احمد جعفریان
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 230

8,500 تومــان