حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول و قوانین طراحی داخلی

گروه مولفان | آرتا حدادی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 149

10,500 تومــان

مدیریت کسب و کار و بهره وری

گروه مولفان | الناز بیات| مهرداد بیات
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 168

12,000 تومــان

کسب و کار از دیدگاه اسلام

گروه مولفان | فائزه وزیر مقدم| ثریا اکبر ادیبی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 128

12,000 تومــان

مبانی مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | آناهیتا امینی حاجی باشی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 224

16,000 تومــان

اصول نقاشی دیواری

گروه مولفان | مریم فروزمند
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 160

17,000 تومــان

مدیریت استراتژیک

گروه مولفان | محمدرضا پورصاحبی| ابراهیم فرجی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 168

11,500 تومــان

کنترل پروژه

گروه مولفان | ابراهیم فرجی| سید مهدی عمادی استرآبادی| محمود صیادی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 136

9,500 تومــان

مدیریت ارتباط با مشتری

گروه مولفان | مریم آقاپورعلیشاهی| معصومه آقاپور علیشاهی| محمدصادق افتتاحی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 160

12,000 تومــان

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری

گروه مولفان | مینا رحیمی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 112

10,000 تومــان

اصول سرپرستی

گروه مولفان | مریم آقاپورعلیشاهی| معصومه آقاپور علیشاهی| محمدصادق افتتاحی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 160

12,000 تومــان

شیوه اقناع و تبلیغ

گروه مولفان | ریحانه احمدی دهکاء
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 142

11,000 تومــان

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

گروه مولفان | علیرضا جهانی| داود رفیعی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 263

20,000 تومــان