حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پرورش هوش در کودکان با نیازهای ویژه

گروه مولفان | سهیلا فریقی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 180

13,500 تومــان

رسانه شناسی

گروه مولفان | زهرا آقاجانی| سولماز حشمتی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

تعالی فروش

گروه مولفان | کریستیان هومبورگ| هایکو شفر| یانا اشنایدر| معصومه حسین زاده شهری| نسرین ماه آور
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 220

18,000 تومــان

ریاضیات مهندسی

گروه مولفان | عسگر عراقی زاده
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 148

10,000تومــان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

گروه مولفان | آناهیتا امینی حاجی باشی| الناز بیات| حسین بهرامی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 208

15,500تومــان

مخاطب شناسی

گروه مولفان | الناز بیات| حسین بهرامی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 184

14,000تومــان

نظریه ها و راهبردها و تاکتیک های اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

گروه مولفان | محمد رضا حمیدی زاده
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 892

60,000 تومــان

راهبردهای شناخت و هدایت شکوفایی و مرگ کسب و کارها

گروه مولفان | محمد رضا حمیدی زاده
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 392

31,000 تومــان

مبانی زنجیره تامین

گروه مولفان | علیرضا جهانی| سوگل ربیعی ساوجی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 254

19,500 تومــان

هویت و برندسازی

گروه مولفان | علی اشرف احمدیان
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 206

17,500 تومــان

اصول و مبانی فروش

گروه مولفان | مرجان پرورش محسنی| لیلا قدرت آبادی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 136

11,000 تومــان

مدیریت تولید و عملیات

گروه مولفان | سعید رازقی| عباس شکفته| نسیبه بحرینی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 336

26,500 تومــان