حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ساختمان داده ها

گروه مولفان | فرشید شیرافکن
ناشر: مدرس شیرافکن
تعداد صفحات: 156

12,000 تومــان

نظریه زبان ها و ماشین ها

گروه مولفان | فرشید شیرافکن
ناشر: مدرس شیرافکن
تعداد صفحات: 132

2,800 تومــان

سیستم های عامل

گروه مولفان | فرشید شیرافکن
ناشر: مدرس شیرافکن
تعداد صفحات: 148

10,000 تومــان

پایگاه داده ها

گروه مولفان | فرشید شیرافکن
ناشر: مدرس شیرافکن
تعداد صفحات: 111

10,000 تومــان

  • 1