حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پیک جنوب

گروه مولفان | آنتوان دو سنت اگزوپری| پرویز شهدی
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 143

6,500 تومــان

کوری

گروه مولفان | ژوزه ساراماگو| زهره روشنفکر
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 392

27,000 تومــان

دختر کشیش

گروه مولفان | جورج اورول| بهناز پیاده
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 304

17,500 تومــان

طاعون

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 344

19,500 تومــان

قلعه حیوانات

گروه مولفان | جورج اورول| حمیدرضا بلوچ
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 128

8,000 تومــان

خرمگس

گروه مولفان | اتل لیلیان (بول) وینیچ| حمیدرضا بلوچ
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 416

30,000 تومــان

هزار خورشید تابان

گروه مولفان | خالد حسینی| حمیدرضا بلوچ
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 408

30,000 تومــان

پرواز شبانه و نامه به یک گروگان

گروه مولفان | آنتوان دو سنت اگزوپری| پرویز شهدی
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 160

10,000 تومــان

جاده ای به اسکله ی ویگان

گروه مولفان | جورج اورول| رضا فاطمی
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 224

12,500 تومــان

گتسبی بزرگ

گروه مولفان | فرانسیس اسکات فیتس جرالد| مهدی افشار
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 224

15,000 تومــان

خلبان جنگ

گروه مولفان | آنتوان دو سنت اگزوپری| پرویز شهدی
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 200

13,000 تومــان

عقاید یک دلقک

گروه مولفان | هاینریش بول| مهدی افشار
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 312

25,000 تومــان