حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تشکیل قراردادها و تعهدات

گروه مولفان | مهدی شهیدی
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 448

33,000 تومــان

سقوط تعهدات

گروه مولفان | مهدی شهیدی
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 271

14,000 تومــان

حقوق مالی و مالیه عمومی

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبری| علی بادامچی
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 336

5,500 تومــان

مباحث حقوقی لمعه دمشقیه

گروه مولفان | محمد بن مکی شهید اول| سید عباس حسینی نیک| ابوالفضل احمدزاده
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 328

5,500 تومــان

متون دانشگاهی حقوق

گروه مولفان | محمدعلی صلح جویی| هیبت الله نجندی منش
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 254

4,500 تومــان

حقوق مدنی 1

گروه مولفان | علی رضا باریکلو
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 224

4,000 تومــان

مجموعه سوالات طبقه بندی شده

گروه مولفان | رحمان عمروانی
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 192

2,800 تومــان

حقوق انتخابات دموکراتیک

گروه مولفان | حسن خسروی
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 432

8,000 تومــان

کلیات و مقدمه علم حقوق

گروه مولفان | ایرج گلدوزیان
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 30000

3,000 تومــان

کلیات و مقدمه علم حقوق

گروه مولفان | ایرج گلدوزیان
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 30000

3,000 تومــان

آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند

گروه مولفان | کاظم مهدی پور
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 144

2,000 تومــان

کیفرشناسی

گروه مولفان | برنار بولک| علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: مجد
تعداد صفحات: 240

3,300 تومــان