حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مقدمه ای بر نرم افزار المان محدود ABAQUS

گروه مولفان | فریدرضا بیگلری| حجت قاسمی| رامین درویش
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 120

12,000 تومــان

قابلیت اطمینان درقطعات الکترونیکی

گروه مولفان | کامبیز حسنی فرد
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 220

12,000 تومــان

آیرودینامیک موشک های تاکتیکی -جلد 2

گروه مولفان | مایکل ج همش| جک نورمن نیلسن| احمد عمارتی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 348

12,000 تومــان

آیرودینامیک موشک های تاکتیکی -جلد 3

گروه مولفان | مایکل ج همش| جک نورمن نیلسن| احمد عمارتی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 374

12,000 تومــان

آشکارساز های مادون قرمز

گروه مولفان | سیف اله عرب
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 422

15,000 تومــان

اثرات پدیده انفجار بر روی مواد

گروه مولفان | استپان سرگی یوچ باتسانوف| علی بهبودی املشی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 329

14,000 تومــان

راهنمای روش های پیش بینی قابلیت اطمینان تجهیزات مکانیکی -جلد 1

گروه مولفان | محمد رضا عباسی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: None

3,500 تومــان

طراحی موشک تاکتیکی

گروه مولفان | یوجین ال فلیمن| فرید به آذین
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 456

12,000 تومــان

فلسفه و مهندسی آزمون های محیطی

گروه مولفان | مجتبی بحیرایی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 640

15,000 تومــان

پلاستیسیته مهندسی

گروه مولفان | ویلیام جانسون| پیتر باسیندیل ملور| کارن ابری نیا
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 947

8,900 تومــان

مدل سازی و شبیه سازی سامانه های متحرک

گروه مولفان | سجاد ازگلی| محمدرضا عاروان
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 396

5,500 تومــان

مبدل های الکترومکانیکی

گروه مولفان | ساسولنیکوف| جعفر شفیعی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 280

1,800 تومــان