حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدل سازی و شبیه سازی سامانه های متحرک

گروه مولفان | سجاد ازگلی| محمدرضا عاروان
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 396

5,500 تومــان

آیرودینامیک موشک های تاکتیکی -جلد 3

گروه مولفان | مایکل ج همش| جک نورمن نیلسن| احمد عمارتی
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 374

12,000 تومــان

روش های استاندارد اندازه و تلرانس گذاری

گروه مولفان | علی اکبر حبیبا
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 265

2,800تومــان

اثرات پدیده انفجار بر روی مواد

گروه مولفان | استپان سرگی یوچ باتسانوف| علی بهبودی املشی
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 329

14,000 تومــان

قابلیت اطمینان درقطعات الکترونیکی

گروه مولفان | کامبیز حسنی فرد
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 220

18,000 تومــان

آیرودینامیک موشک های تاکتیکی -جلد 2

گروه مولفان | مایکل ج همش| جک نورمن نیلسن| احمد عمارتی
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 348

12,000 تومــان

اصول و روش های کنترل تلرانس های هندسی

گروه مولفان | علی اکبر حبیبا
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 70

1,000 تومــان

مهندسی معکوس

گروه مولفان | مجتبی بحیرایی
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 440

5,800 تومــان

ماشین های ابزار CNC کنترل عددی کامپیوتری

گروه مولفان | هرمن پالک| ترنس رابینسون| محمد عظیمی
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 346

2,700 تومــان

آشنایی با پرواز -جلد 2

گروه مولفان | جان دیوید اندرسن| احمد عمارتی
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 343

4,500 تومــان

مقدمه ای بر پایداری استاتیک طولی هواپیما

گروه مولفان | فرانسیس جورج ایروینگ| احمد عمارتی
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 208

1,500 تومــان

فناوری بالانس

گروه مولفان | هاتو اشنایدر| مسعود سلگی| رامین درویش
ناشر: مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 304

3,900 تومــان