حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول مهندسی پل

گروه مولفان | حمید شریف پور
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 773

48,000 تومــان

مبانی مدیریت پروژه، روشهای اجرایی ساختمان

گروه مولفان | حمید شریف پور
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 944

60,000 تومــان

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود

گروه مولفان | شایان پاک نیت
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 810

60,000 تومــان

راهنمای مکانیک سیالات

گروه مولفان | علی نوید| هاله صادقی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 942

60,000 تومــان

راهنمای مکانیک مهندسی استاتیک

گروه مولفان | بهرام پوستی| جیمز لیثرب مریام
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 573

25,000 تومــان

مکانیک مهندسی، دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| بهرام پوستی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

ارتعاشات مکانیکی

گروه مولفان | سینگیرسو اس رائو| بهرام پوستی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 823

40,000 تومــان

مرجع جامع نرم افزار SAP2000 -جلد 2

گروه مولفان | حسن باجی| جواد هاشمی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 536

30,000 تومــان

مرجع جامع نرم افزار SAP2000 -جلد 1

گروه مولفان | حسن باجی| جواد هاشمی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 512

30,000 تومــان

مکانیک سیالات

گروه مولفان | یونس ا چنگل| جان ام سیمبالا| علی نوید| سجاد الله رضا زاده| ایرج میرزایی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 1030

60,000 تومــان

مقاومت مصالح

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| بهرام پوستی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 834

45,000 تومــان

راهنمای مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| دیوید فرانسیس مازورک| بهرام پوستی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 530

18,000 تومــان