حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نگرشی جدید به علم سیاست

گروه مولفان | مونتی پامر| لاری استرن| چارلز گایل| منوچهر شجاعی
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 194

10,000 تومــان

دیپلماسی چندجانبه

گروه مولفان | محمد جواد ظریف| سید محمد کاظم سجاد پور
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 918

45,000 تومــان

دیپلماسی در عمل

گروه مولفان | بهادر امینیان
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 510

22,000 تومــان

جستارهایی پیرامون مسائل دریای خزر

گروه مولفان | الهه کولایی (طبرستانی)| شیوا علیزاده
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 316

20,000 تومــان

چالس علم و سنت

گروه مولفان | اندرو لینکلیتر| بهرام مستقیمی
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 514

25,000 تومــان

مبانی مهاجرت جهانی

گروه مولفان | برنادت هنلن| تامس ج. ویسینو| شیدا نوروزی| سید محمد کاظم سجاد پور
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 212

12,000 تومــان

اتحادیه آفریقا و نگاهی به تعاملات آن با جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | محسن قانعی| عین الله قشقاوی
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 314

15,000 تومــان

تاریخ فلسفه سیاسی غرب

گروه مولفان | عبدالرحمن عالم
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 345

16,000 تومــان

جهانی شدن و جهان سوم

گروه مولفان | عبدالعلی قوام
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 402

18,000 تومــان

سیاست خارجی امریکا

گروه مولفان | چارلز دبلیو. کگلی| یوجین ویتکوپف| اصغر دستمالچی
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 888

35,000 تومــان

سازمان جهانی تجارت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | مهدی فاخری
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 212

10,000 تومــان

ارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب -جلد 1

گروه مولفان | روح الله اسلامی| سید محمد کاظم سجاد پور
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 292

14,000 تومــان