حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ساختمان هوشمند

گروه مولفان | محمد نشاسته گران| فرزانه رجالی| ندا حقیقت پناه
ناشر: مانی
تعداد صفحات: 278

15,000 تومــان

تولید سلولهای مصنوعی و تثبیت آن

گروه مولفان | گیتی امتیازی
ناشر: مانی
تعداد صفحات: 352

14,500 تومــان

عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی

گروه مولفان | هادی صمصام شریعت
ناشر: مانی
تعداد صفحات: 268

8,000 تومــان

مدیریت فناوری اطلاعات -جلد 1

گروه مولفان | محمد صادقی| علی حسینی
ناشر: مانی
تعداد صفحات: 111

9,000 تومــان

تکثیر و پرورش گیاهان دارویی

گروه مولفان | هادی صمصام شریعت
ناشر: مانی
تعداد صفحات: 420

14,900 تومــان

مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک + تولید پروتئینهای نو ترکیب

گروه مولفان | گیتی امتیازی
ناشر: مانی
تعداد صفحات: 548

9,900 تومــان

سرمایه اجتماعی

گروه مولفان | سید مهدی الوانی| علیرضا شیروانی
ناشر: مانی
تعداد صفحات: 356

5,800 تومــان

  • 1