حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آشنایی با اصول فنی رانندگی پایه یکم

گروه مولفان | محمود صافی
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 144

5,500 تومــان

مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان | تیموتی ا فیلپات| محسن مجیری| محسن بابایی
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 450

22,500 تومــان

تحلیل و طراحی یاتاقان ها و روانکاری

گروه مولفان | منوچهر پناه
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 531

17,000 تومــان

صافکاری و نقاشی اتومبیل

گروه مولفان | محمود صافی
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: None

2,500 تومــان

جریان تراکم پذیر مدرن -جلد 1

گروه مولفان | جان دیوید اندرسن| منوچهر پناه
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 500

16,000 تومــان

TECHNICAL LANGUAGE

گروه مولفان | ابوالفضل خطیب
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 90

5,000 تومــان

آلودگی های محیط زیست

گروه مولفان | فروغ گلکار| علیرضا فرهمند
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 368

15,000 تومــان

تکنولوژی شاسی و جلوبندی خودرو

گروه مولفان | محمود صافی
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 190

12,000 تومــان

بنّای سفت کار

گروه مولفان | علی ابراهیمی| مهدی رضایی
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 386

8,000 تومــان

مکانیزم ها و رباتیک

گروه مولفان | محسن ذوقی
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 360

15,000 تومــان

سینماتیک و دینامیک ماشین

گروه مولفان | محسن ذوقی
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 392

18,000 تومــان

بنای سفت کار

گروه مولفان | علی ابراهیمی| مهدی رضایی
ناشر: ماندگار
تعداد صفحات: 360

16,500 تومــان