حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زبان انگلیسی جامع کنکور

گروه مولفان | رامین حاجی آبادی
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 222

26,000 تومــان

نکات مهم فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان

گروه مولفان | حسین محسنی| مریم شهبازی| زهرا دهاقین
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 378

18,000تومــان

طراحی 1 و 2

گروه مولفان | خلیل مشتاق
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 232

14,000 تومــان

تحلیل زیباشناختی مجلس حضرت یوسف (ع)

گروه مولفان | اشرف السادات موسوی لر| مریم شهبازی
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 192

20,000تومــان

از ایده تا اجرا

گروه مولفان | مرضیه روشنایی| عاطفه وحدتی راد
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

فرهنگ جامع اصطلاحات تخصصی عکاسی

گروه مولفان | مهدی نوری مقدم
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 384

37,000تومــان

معماری برای کودکان

گروه مولفان | سارا اسکات| منوچهر تمیزی| ساناز آباد
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 136

25,000تومــان

تاریخ و تمدن کاسی ها در بابل

گروه مولفان | بهمن فیروزمندی| مهناز کاشانی| مریم مدنی
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 272

20,000تومــان

طراحی با سمت راست مغز

گروه مولفان | بتی ادواردز| عربعلی شروه
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 222

20,000تومــان

نقطه. خط. سطح

گروه مولفان | واسیلی کاندینسکی| پریسا محقق زاده
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 144

15,000 تومــان

درآمدی بر نقش نمادین اژدها در آثار فلزی عهد صفوی

گروه مولفان | محمد اعظم زاده| مصطفی رستمی| مژگان قاسمی
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 110

10,000 تومــان

صدا، دوربین، حرکت

گروه مولفان | هربرت زتل| سیدجواد شبانی
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 394

35,000 تومــان