حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

داستان توسعه در ایران

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 426

38,000 تومــان

دیالکتیک تنهایی

گروه مولفان | اوکتاویو پاز| خشایار دیهیمی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 51

8,000 تومــان

موسیقی سکوت

گروه مولفان | حسن طلوع
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 144

15,000 تومــان

بازگشت به اصالت

گروه مولفان | سید بابک علوی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 344

30,000 تومــان

110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر

گروه مولفان | اکبر لاجوردیان
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 360

35,000 تومــان

نگاه و ابدیت

گروه مولفان | حسن طلوع
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 100

10,000 تومــان

گفتم که الف

گروه مولفان | سیامک سینایی| محمد بن علی شمس تبریزی| محمد بن علی شمس تبریزی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 342

25,000 تومــان

چرا ادبیات؟

گروه مولفان | ماریو وارگاس یوسا| عبد الله کوثری
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 93

13,000 تومــان

مدیرانه های ایرانی

گروه مولفان | محمد ابراهیم محجوب
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 228

22,000 تومــان

خاطرات مدیریت در فورد

گروه مولفان | لی ایاکوکا| ویلیام نواک| محمد ابراهیم محجوب
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 160

12,000 تومــان

والا پیامدار محمد (ص)

گروه مولفان | طارق رمضان| محمد سردارنیا| عبدالرحیم گواهی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 324

25,000 تومــان

پیشگفتار پدیدارشناسی روح

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| بهرام عباسی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 152

15,000 تومــان