حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

از عدالت خانه تا مشورت خانه

گروه مولفان | فاطمه قیاسی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 332

25,000 تومــان

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

گروه مولفان | علی اصغر سعیدی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 318

22,000 تومــان

فراتر از مربی

گروه مولفان | مایک کارسون| محمد سردارنیا
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 254

18,000 تومــان

جواهرساز

گروه مولفان | حمیدرضا فتاحی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 117

7,500 تومــان

الاحقر فداتون

گروه مولفان | سید محمد علی ابطحی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 72

5,000 تومــان

کاریکاراکتر

گروه مولفان | امیرحسین جاویدمهر| حمیدرضا جمالی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 32

6,500 تومــان

نور درون

گروه مولفان | اختر زعیم زاده
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 144

10,000 تومــان

زیر پوست ریاض

گروه مولفان | رجا عبدالله صانع| سمیه صادقی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 358

18,000 تومــان

مردان چه بی رحمانه می کشند

گروه مولفان | م. ر اوژن
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 112

7,000 تومــان

لذت کار

گروه مولفان | پیتر برایان وار| گای کلپرتون| محمد سردارنیا
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 240

15,000 تومــان

رشته های طلایی در سفره های ایرانی

گروه مولفان | محمدعلی کرباس فروشان
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 116

10,000 تومــان

چکیده آرمان شهروندی اجتماعی ملت ایران

گروه مولفان | فرشید هکی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 88

6,000 تومــان