حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

داستان توسعه در ایران

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 426

38,000تومــان

موسیقی سکوت

گروه مولفان | حسن طلوع
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 144

15,000تومــان

بازگشت به اصالت

گروه مولفان | سید بابک علوی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 344

30,000تومــان

110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر

گروه مولفان | اکبر لاجوردیان
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 360

35,000تومــان

نگاه و ابدیت

گروه مولفان | حسن طلوع
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 100

10,000تومــان

گفتم که الف

گروه مولفان | سیامک سینایی| محمد بن علی شمس تبریزی| محمد بن علی شمس تبریزی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 342

25,000تومــان

چرا ادبیات؟

گروه مولفان | ماریو وارگاس یوسا| عبد الله کوثری
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 93

13,000تومــان

مدیرانه های ایرانی

گروه مولفان | محمد ابراهیم محجوب
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 228

22,000تومــان

خاطرات مدیریت در فورد

گروه مولفان | لی ایاکوکا| ویلیام نواک| محمد ابراهیم محجوب
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 160

12,000تومــان

والا پیامدار محمد (ص)

گروه مولفان | طارق رمضان| محمد سردارنیا| عبدالرحیم گواهی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 324

25,000تومــان

پیشگفتار پدیدارشناسی روح

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| بهرام عباسی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 152

15,000تومــان

سقوط امپراطوری و تولد جمهوری

گروه مولفان | شکرو هانی اوغلو| رضا جوادی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 276

20,000تومــان