حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیاست اعتدالی در بوتۀ نقد اقتصاد سیاسی

گروه مولفان | محمد مالجو
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 112

10,000 تومــان

سرمایه -جلد 3

گروه مولفان | کارل مارکس| حسن مرتضوی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 942

70,000 تومــان

چگونه ادبیات بخوانیم

گروه مولفان | تری ایگلتون| مشیت علایی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 264

18,000 تومــان

رویکردهایی به تحلیل طبقاتی

گروه مولفان | اریک اولین رایت| یوسف صفاری
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 304

20,000 تومــان

شناخت هگل گرایی

گروه مولفان | رابرت سینربرینک| مهدی بهرامی| محمد مهدی اردبیلی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 388

26,000 تومــان

جشن ماتم

گروه مولفان | ربکا کامی| مراد فرهادپور
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 268

18,000 تومــان

عاشقانه های تورگنف

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| بابک شهاب
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 372

22,000 تومــان

آنتیگونه بر صلیب شکسته

گروه مولفان | کمال الدین شفیعی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 93

6,000 تومــان

باران ساز

گروه مولفان | ان. ریچارد ناش| کمال الدین شفیعی| بهمن حمیدی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 116

7,000 تومــان

سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی -جلد 1

گروه مولفان | کارل مارکس| حسن مرتضوی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 862

75,000 تومــان

سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی -جلد 2

گروه مولفان | کارل مارکس| حسن مرتضوی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 670

65,000 تومــان

تاریخ

گروه مولفان | ویر گوردون چایلد| محمد تقی فرامرزی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 120

6,500 تومــان