حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آتش پارسی

گروه مولفان | تام هالند| مانی صالحی علامه
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 474

48,000تومــان

در پرتگاه حادثه

گروه مولفان | اکبر اعتماد| محمدحسین یزدانی راد| فاطمه رضایی رادفر
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 530

46,000تومــان

تمرین ارتباط بدون خشونت

گروه مولفان | لوسی لیو| پیام یزدانی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 240

19,000تومــان

داستان فلسفه

گروه مولفان | برایان مگی| مانی صالحی علامه
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 240

45,000 تومــان

سه نمایشنامه

گروه مولفان | آرش عباسی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 131

9,900تومــان

جهان فراطبیعی

گروه مولفان | محمد رضا توکلی صابری
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 437

32,000تومــان

آندره بازن و نظریه واقع گرایی فیلم

گروه مولفان | پرویز جاهد| فرانسوا تروفو| فروزان جمشیدنژاد
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 176

14,000تومــان

یک کلیک کوچولو و دونمایشنامه دیگر

گروه مولفان | محمدرضا کوهستانی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 85

8,000تومــان

گفتا که خراب اولی

گروه مولفان | مارگریت دوراس| ژاک ریوت| ژان ناربونی| قاسم روبین
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 148

12,000تومــان

پژوهش چگونه باید سامان یابد

گروه مولفان | دونالد گیلیس| مصطفی تقوی| زهره کریم میان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 192

19,000تومــان

داستان سرایی سه بعدی

گروه مولفان | بروس بلاک| فیلیپ مک نلی| محمد فضیله| واسع علوی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 204

45,000تومــان

دیالکتیک برای قرن جدید

گروه مولفان | پرتل اولمن| تونی اسمیت| فواد حبیبی| کمال خالق پناه
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 430

32,000تومــان