حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بزرگ فکر کن

گروه مولفان | دونالد ترامپ| بیل زنکر| مهرداد همتیان
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 168

25,000 تومــان

عصر مسئولیت پذیری

گروه مولفان | وین ویسر| مجید کرمی| علیرضا امیدوار
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 576

30,000 تومــان

رازهای اتاق هیئت مدیره

گروه مولفان | آر. ییلماز آرگودون| علیرضا امیدوار| پرویز عقیلی کرمانی
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 272

12,500 تومــان

مجامع عمومی

گروه مولفان | مهدی نجفی سیاهرودی| سید مسلم علوی| محمد مهدی مومن زاده| علیرضا امیدوار
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 134

11,000 تومــان

مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی

گروه مولفان | ایلین کوهن| صدف استانستی| علیرضا امیدوار
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 506

28,000 تومــان

استیو جابز کی بود؟

گروه مولفان | مگ بلویزو| صدیقه ابراهیمی
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 107

8,000 تومــان

مدیران مو جو گندمی

گروه مولفان | باب گارات| مجید کرمی| علیرضا امیدوار
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 328

25,000 تومــان

نهانه

گروه مولفان | مهرداد ایمان زاده
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 300

20,000 تومــان

حاکمیت خانواده در شرکتهای خانوادگی

گروه مولفان | باربارا ا هاوزر| علی مستاجران| علیرضا امیدوار
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 750

10,000 تومــان

حاکمیت شرکتی در شرکتهای خانوادگی. ..

گروه مولفان | علی بابایی| علیرضا امیدوار
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 118

7,000 تومــان

دستورالعمل نظام راهبری

گروه مولفان | علیرضا امیدوار| علیرضا عسکری مارانی
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 136

5,000 تومــان

استاندارد ایزو 26000

گروه مولفان | علیرضا امیدوار
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 216

20,000 تومــان