حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

توپوگرافی و جانمایی سایت

گروه مولفان | صمدمحمد ابراهیم زاده سپاسگزار
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 112

3,000 تومــان

ژوزف لوئیس سرت

گروه مولفان | سوفیا چویاکوف| رامین رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 80

7,000 تومــان

لوکوربوزیه

گروه مولفان | ژان-لوئی کوئن| زهرا رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش سوم آیین نامه 2800 -جلد 1

گروه مولفان | محمد رضا تابش پور
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 0

3,500 تومــان

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان معماری

گروه مولفان | حسن رستگارپور| زهرا رضوی| رامین رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 153

9,500 تومــان

خورشید، باد و نور

گروه مولفان | جی. زد براون| سعید آقایی| ویرجینیا کارترایت
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 356

25,500 تومــان

تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش سوم آیین نامه 2800 -جلد 3

گروه مولفان | محمد رضا تابش پور
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 727

16,000 تومــان

تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش سوم آیین نامه 2800 -جلد 2

گروه مولفان | محمد رضا تابش پور
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 252

6,500 تومــان

لویی کان

گروه مولفان | جوزف رزا| زهرا رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

فرانک لوید رایت

گروه مولفان | بروس بروکس ففر| زهرا رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 96

10,000 تومــان

خلاقیت در معماری

گروه مولفان | آلن ج بروکس| دامینیک پول| مهدی کبیری شاه آبادی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 156

7,500 تومــان

ایستایی و فن ساختمان

گروه مولفان | مجتبی فاطمی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 736

20,000 تومــان