حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان معماری

گروه مولفان | حسن رستگارپور| زهرا رضوی| رامین رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 153

9,500 تومــان

پیتر آیزنمن

گروه مولفان | سیلویو کاسارا| سیامک پناهی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 192

20,000 تومــان

آسیب شناسی بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

گروه مولفان | آیدین جوانی دیزجی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش سوم آیین نامه 2800 -جلد 2

گروه مولفان | محمد رضا تابش پور
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 252

6,500 تومــان

خلاقیت در معماری

گروه مولفان | آلن ج بروکس| دامینیک پول| مهدی کبیری شاه آبادی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 156

7,500 تومــان

لوکوربوزیه

گروه مولفان | ژان-لوئی کوئن| زهرا رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

راهنمای طراحی معماری بناهای درمانی

گروه مولفان | علی رضا مشبکی اصفهانی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 258

10,500 تومــان

تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان

گروه مولفان | پل لازیو| سعید آقایی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 252

17,000 تومــان

اصول پایداری شهری در اقلیم گرم و خشک ایران

گروه مولفان | الهام لشکری| مهرشاد خلج
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 123

4,500 تومــان

تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش سوم آیین نامه 2800 -جلد 3

گروه مولفان | محمد رضا تابش پور
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 727

16,000 تومــان

ایستایی و فن ساختمان

گروه مولفان | مجتبی فاطمی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 736

20,000 تومــان

فرانک لوید رایت

گروه مولفان | بروس بروکس ففر| زهرا رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 96

9,000 تومــان