حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

توپوگرافی و جانمایی سایت

گروه مولفان | صمدمحمد ابراهیم زاده سپاسگزار
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 112

3,000 تومــان

ژوزف لوئیس سرت

گروه مولفان | سوفیا چویاکوف| رامین رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 80

7,000 تومــان

آموزش گام به گام کروکی در معماری -جلد 2

گروه مولفان | آرتور امیدآذری
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 0

7,500 تومــان

لوکوربوزیه

گروه مولفان | ژان-لوئی کوئن| زهرا رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش سوم آیین نامه 2800 -جلد 1

گروه مولفان | محمد رضا تابش پور
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 0

3,500 تومــان

آلوارو سیزا

گروه مولفان | آلوارو سیزا| اورورا کیتو| زهرا رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 76

7,000 تومــان

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان معماری

گروه مولفان | حسن رستگارپور| زهرا رضوی| رامین رضوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 153

9,500 تومــان

تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان

گروه مولفان | پل لازیو| سعید آقایی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 252

17,000 تومــان

منتخب آثار آلدو روسی

گروه مولفان | آلبرتو فرلنگا| غلامحسین حمزه مصطفوی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 236

15,000 تومــان

خورشید، باد و نور

گروه مولفان | جی. زد براون| سعید آقایی| ویرجینیا کارترایت
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 356

25,500 تومــان

تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش سوم آیین نامه 2800 -جلد 3

گروه مولفان | محمد رضا تابش پور
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 727

16,000 تومــان

تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش سوم آیین نامه 2800 -جلد 2

گروه مولفان | محمد رضا تابش پور
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 252

6,500 تومــان