حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فراتر از رویا

گروه مولفان | مایکل فلپس| آلن آبراهامسون| ستاره احمدی| آرمان احمدی
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 352

25,000 تومــان

شمال و جنوب

گروه مولفان | الیزابت کلگهورن گاسکل| سارا خزاعی
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 640

38,000 تومــان

چرا ترکم کرد؟

گروه مولفان | طناز اطمینان
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 280

12,000 تومــان

قهرمان هزار چهره

گروه مولفان | جوزف کمبل| شادی خسروپناه
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 400

30,000 تومــان

تظاهر به دانش

گروه مولفان | سهراب خلیلی شورینی
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 384

20,000 تومــان

خصوصی سازی در صنعت برق جهان

گروه مولفان | مصطفی رجبی مشهدی| افسانه علیزاده| محمدحسن متولی زاده
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 192

20,000 تومــان

کتاب راهنما مدیریت آموزشی برای داوطلبان ورود به دوره ی دکترا

گروه مولفان | لیدا جاویدان| هاشم عسکرزاده
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 184

15,000 تومــان

احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی

گروه مولفان | آتناسیوس پاپولیس| اس. اونی کریشنا پیلای| حیدر طوسیان شاندیز| فرزانه تاتاری
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 1040

50,000 تومــان

کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی

گروه مولفان | مژگان اسمعیل نیا| هاشم عسکرزاده
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 152

8,000 تومــان

مجموعه داستان های شل سیلور استاین

گروه مولفان | شل سیلورستاین| سیما مجید زاده| علیرضا سپهری
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 400

12,000 تومــان

دیدار قطعه گمشده با دایره کامل

گروه مولفان | شل سیلور استاین| سیما مجید زاده
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 48

2,000 تومــان

یک زرافه و نیم

گروه مولفان | شل سیلورستاین| سیما مجید زاده| علیرضا سپهری
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 56

2,000 تومــان