حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درس و کنکور سریع ساختمان داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 455

28,000تومــان

درس و کنکور سریع مفاهیم سیستم عامل

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 323

22,000تومــان

درس و کنکور پایگاه داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 304

22,000تومــان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

گروه مولفان | مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 412

24,000تومــان

ریاضی عمومی 1

گروه مولفان | مسعود نیکوکار| مائده موتمنی| سیده طاهره جلالی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 600

32,000تومــان

درس و کنکور ساختمان داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 580

32,000تومــان

درس و کنکور طراحی الگوریتم

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 473

30,000تومــان

مرجع کاملی برای برنامه نویسی به زبان C

گروه مولفان | هایده علی آبادی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 503

25,000تومــان

مبانی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | امیرهوشنگ رمضانی| حسین میقانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 273

25,000تومــان

راهنمای حل مسایل ریاضیات مهندسی

گروه مولفان | مسعود نیکوکار| مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

فیزیک پایه

گروه مولفان | امیرهوشنگ رمضانی| حسین میقانی| حمید خوارزمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 284

18,000تومــان

آمار و احتمال 1

گروه مولفان | مسعود نیکوکار| محمود چلویان
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 399

24,000 تومــان