حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کارآفرینی

گروه مولفان | رشید پایدار| مجتبی آقامحمدی| بهزاد رستم نژاد
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 295

9,000 تومــان

ریاضی مقدماتی

گروه مولفان | مسعود نیکوکار| مریم باجلانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 288

17,000 تومــان

راهنمای حل محاسبات عددی

گروه مولفان | مسعود نیکوکار| محمد تقی درویشی| مسعود نیکوکار| محمد تقی درویشی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 263

22,000 تومــان

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد 1

گروه مولفان | مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 280

17,000 تومــان

درس و کنکور معماری کامپیوتر

گروه مولفان | کامبیز جمعدار| حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 378

25,000 تومــان

مبانی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | امیرهوشنگ رمضانی| حسین میقانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 273

25,000 تومــان

راهنمای حل ریاضیات پیش دانشگاهی

گروه مولفان | مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 276

15,000 تومــان

ریاضی عمومی (1) ویژه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی

گروه مولفان | مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 278

14,000 تومــان

مهندسی نرم افزار 1

گروه مولفان | ایرج صادقی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 429

14,000 تومــان

اقتصاد خرد

گروه مولفان | مرسده آدابی| گلنار آدابی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 312

8,500 تومــان

کنترل کیفیت کاربردی

گروه مولفان | علی روزبه نیا| محمد همتی فر
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 261

9,500 تومــان

کتاب درسی برنامه نویسی #C بارویکردی کاربردی

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 336

12,000 تومــان