حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنما و حل مسائل انتخابی مبانی فیزیک

گروه مولفان | امیرهوشنگ رمضانی| زهرا اسماعیلی| امیرهوشنگ رمضانی| حسین میقانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 354

35,000 تومــان

کتاب درسی سیستم عامل

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی| ساناز پشم فروش| مریم السادات طهرانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 169

14,000 تومــان

حل تشریحی مسائل فیزیک حالت جامد پیشرفته

گروه مولفان | احسان تنهایی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 285

18,000 تومــان

درس و کنکور سریع ساختمان داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 455

28,000 تومــان

درس و کنکور سریع مفاهیم سیستم عامل

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 323

23,000 تومــان

درس و کنکور ساختمان گسسته

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 357

22,000 تومــان

درس و کنکور پایگاه داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 304

23,000 تومــان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

گروه مولفان | مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 412

35,000 تومــان

ریاضی عمومی 1

گروه مولفان | مسعود نیکوکار| مائده موتمنی| سیده طاهره جلالی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 600

45,000 تومــان

درس و کنکور ساختمان داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 580

32,000 تومــان

درس و کنکور طراحی الگوریتم

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 473

30,000 تومــان

مرجع کاملی برای برنامه نویسی به زبان C

گروه مولفان | هایده علی آبادی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 503

30,000 تومــان