حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول نگارش و مکاتبات اداری

گروه مولفان | بهزاد مردآزادناو| احمد سمیعی
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 160

5,900 تومــان

بانکداری اسلامی 1

گروه مولفان | سعید جمشیدی| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 240

15,900 تومــان

اصول نگارش و مکاتبات اداری

گروه مولفان | بهزاد مردآزادناو| احمد سمیعی
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 160

9,900 تومــان

ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی

گروه مولفان | اصغر پورمتین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 192

9,900 تومــان

زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد

گروه مولفان | سوزان نولن-هوکسما| محمود ساعتچی| ارنست روپیکوت هیلگارد
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 616

25,000 تومــان

آزمون عمومی استخدامی

گروه مولفان | علی اصغر علیزاده| حبیب زنده دل
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 333

11,000 تومــان

بانکداری اسلامی

گروه مولفان | سعید جمشیدی
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 400

12,000 تومــان

ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی

گروه مولفان | اصغر پورمتین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 184

5,500 تومــان

  • 1