حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کلیات بهداشت عمومی

گروه مولفان | علی صادقی حسن آبادی
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 232

12,000 تومــان

اصول نگارش و مکاتبات اداری

گروه مولفان | بهزاد مردآزادناو| احمد سمیعی
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 160

8,900 تومــان

راهنمای سنجش هوش و شخصیت

گروه مولفان | علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 160

4,500 تومــان

مروری بر پایش های قلبی و عروقی

گروه مولفان | مجید نکوفرد
ناشر: گپ
تعداد صفحات: None

9,900 تومــان

بانکداری اسلامی 1

گروه مولفان | سعید جمشیدی| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 240

15,900 تومــان

خانه در هزاره سوم

گروه مولفان | وحید تقی یاری| عشتار حکمت
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 192

9,900 تومــان

اصول مدیریت استراتژیک

گروه مولفان | تونی موردن| حسن مهرمنش
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 495

25,000 تومــان

مدیریت دارایی ها و بدهی های بانکی

گروه مولفان | میرفیض فلاح شمسی
ناشر: گپ
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

روش های نوین کنترل و بازرسی شعب بانک ها

گروه مولفان | اصغر پورمتین| بابک پور متین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 147

9,900 تومــان

فرهنگ جامع همه گیرشناسی

گروه مولفان | کیومرث ناصری| جان لست
ناشر: گپ
تعداد صفحات: None

18,900 تومــان

اصول نگارش و مکاتبات اداری

گروه مولفان | بهزاد مردآزادناو| احمد سمیعی
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 160

9,900 تومــان

بانکداری و تامین مالی اسلامی

گروه مولفان | ادی جورج| ریاض توفیق سلامه| علی حسن زاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 280

8,500 تومــان