حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ریاضیات کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

گروه مولفان | هادی رنجبران
ناشر: اثبات
تعداد صفحات: 868

32,000تومــان

آمار و احتمال، کاربرد آن در اقتصاد

گروه مولفان | هادی رنجبران
ناشر: اثبات
تعداد صفحات: 715

32,000تومــان

آمار و احتمال، کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

گروه مولفان | هادی رنجبران
ناشر: اثبات
تعداد صفحات: 768

32,000 تومــان

ریاضیات، کاربرد آن در اقتصاد

گروه مولفان | هادی رنجبران
ناشر: اثبات
تعداد صفحات: 872

32,000 تومــان

ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد

گروه مولفان | هادی رنجبران
ناشر: اثبات
تعداد صفحات: 802

20,000 تومــان

آمار و احتمال

گروه مولفان | هادی رنجبران
ناشر: اثبات
تعداد صفحات: 224

5,000 تومــان

آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

گروه مولفان | هادی رنجبران
ناشر: اثبات
تعداد صفحات: 585

19,000 تومــان

ریاضیات

گروه مولفان | هادی رنجبران
ناشر: اثبات
تعداد صفحات: 247

6,000 تومــان

آمار و احتمال و کاربرد آن در اقتصاد

گروه مولفان | هادی رنجبران
ناشر: اثبات
تعداد صفحات: 509

9,200 تومــان

  • 1