حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای جامع تجزیه و تحلیل داده های تک متغیره و چندمتغیره و تفسیر آنها با SPSS

گروه مولفان | رابرت هو| علی عسگری
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 464

16,000 تومــان

مقدمه ای بر فرایندهای کانسنگ ساز

گروه مولفان | ال. ج راب| فرید مر| گیتی فرقانی تهرانی
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 680

25,000 تومــان

الگوریتم و فلوچارت

گروه مولفان | سعید بهزادی
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 198

4,500 تومــان

مراسم مذهبی در ایران عصر صفوی

گروه مولفان | محمد علی رنجبر
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 188

3,500 تومــان

مطالعه تطبیقی ادله اثبات دعاوی

گروه مولفان | سیدمحمدحسین صمدانی
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 240

4,500 تومــان

از خلاقیت تا کارآفرینی

گروه مولفان | صدیقه شایق
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 223

6,000 تومــان

شرح کاربردی حقوقی پیرامون شرایط عمومی پیمان

گروه مولفان | محمد قهرمان
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 234

10,000 تومــان

مدیریت شوری در تولید گیاهان زراعی

گروه مولفان | فاطمه رسولی| علی کیانی پویا
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 338

7,000 تومــان

واژه نامه جامع علوم زمین

گروه مولفان | فرید مر
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 895

18,000 تومــان

زندگی سالم با کشاورزی ارگانیک

گروه مولفان | محمد رضانیا
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 100

2,000 تومــان

واژه نامه علوم زمین

گروه مولفان | فرید مر
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 280

3,000 تومــان

زمین ساخت صفحه ای و فرآیندهای زمین شناختی

گروه مولفان | فرید مر| سروش مدبری
ناشر: کوشامهر
تعداد صفحات: 467

15,000 تومــان

  • 1