حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

میهن پرست ایرانی

گروه مولفان | کریستوفر د بلایگ| هرمز همایون پور
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 496

30,000 تومــان

ذهن کامل نو

گروه مولفان | دانیل اچ پینک| رضا امیررحیمی
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 304

17,000 تومــان

پدیدارشناسی جان

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| باقر پرهام
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 840

58,000 تومــان

روش های تحقیق در فناوری اطلاعات -جلد 2

گروه مولفان | جاناتان لازار| جین جوان هایدی فنگ| هاری هوخهایزر| کاوه بازرگان| عباس بازرگان هرندی
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 269

16,000 تومــان

ظرافت جوجه تیغی

گروه مولفان | موریل باربری| مرتضی کلانتریان
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 360

22,000 تومــان

تماشا

گروه مولفان | محمدرحیم اخوت
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 208

10,000 تومــان

زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم

گروه مولفان | دوریس لسینگ| مژده دقیقی
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 119

6,000 تومــان

آمریکای فوق سری

گروه مولفان | دینا پریست| ویلیام ام آرکین| هرمز همایون پور
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 336

15,000 تومــان

بگذار غروب طلوع کند

گروه مولفان | مری چیس موریسون| نیسان فروزین
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 80

5,000 تومــان

نور جهان

گروه مولفان | مسعود رفیع
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 0

7,000 تومــان

روش های تحقیق در فناوری اطلاعات -جلد 1

گروه مولفان | جاناتان لازار| جین جوان هایدی فنگ| هاری هوخهایزر| کاوه بازرگان| عباس بازرگان هرندی
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 320

14,000 تومــان

اندیشه عدالت

گروه مولفان | آمارتیا سن| وحید محمودی| هرمز همایون پور
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 456

18,000 تومــان