حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

الگوهای تدریس 2015

گروه مولفان | بروس آر جویس| مارشا ویل| امیلی کالهون| محمد رضا بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 564

36,000 تومــان

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

گروه مولفان | کیت ا اچسون| مردیت دامین گال| محمد رضا بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 386

25,000 تومــان

مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

گروه مولفان | محمد رضا بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 328

21,500 تومــان

مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره

گروه مولفان | دیوید گلدارد| سیمین حسینیان
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 245

21,500 تومــان

ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

گروه مولفان | فیلیپ اسمیت| محمد رضا بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 207

13,500 تومــان

  • 1