حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اخلاق در مشاوره و روانشناسی (مبانی و اصول)

گروه مولفان | سیمین حسینیان
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 324

24,000 تومــان

الگوهای تدریس 2015

گروه مولفان | بروس آر جویس| مارشا ویل| امیلی کالهون| محمد رضا بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 564

36,000 تومــان

مهارتهای پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی

گروه مولفان | سیمین حسینیان| آناهیتا خدابخشی کولایی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 162

12,000 تومــان

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

گروه مولفان | کیت ا اچسون| مردیت دامین گال| محمد رضا بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 386

31,500 تومــان

مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

گروه مولفان | محمد رضا بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 328

21,500 تومــان

سازمانها

گروه مولفان | دبلیو. ریچارد اسکات| محمد رضا بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 520

24,500 تومــان

فنون و سیستمهای اطلاعات مدیریت راهبردی

گروه مولفان | جنیفر رولی| محمد رضا بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 248

6,500 تومــان

مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره

گروه مولفان | دیوید گلدارد| سیمین حسینیان
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 245

7,000 تومــان

واقعیت مجازی در روان درمانی

گروه مولفان | سیمین حسینیان| شقایق زهرایی| فرهنگ بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 134

2,400 تومــان

ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

گروه مولفان | فیلیپ اسمیت| محمد رضا بهرنگی
ناشر: کمال تربیت
تعداد صفحات: 207

1,500 تومــان

  • 1