حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی

گروه مولفان | علی عزیزی| محسن رجبی
ناشر: کرشمه
تعداد صفحات: 492

15,000 تومــان

جنبه های بهداشتی مواجهه با پرتوهای غیر یونساز

گروه مولفان | محسن علی آبادی
ناشر: کرشمه
تعداد صفحات: 242

10,000 تومــان

راهنما و حل کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی «لوئیس لیتهلد» -جلد 1

گروه مولفان | موسی خضریان| مریم خضریان
ناشر: کرشمه
تعداد صفحات: 421

7,000 تومــان

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی1377 - 1387

گروه مولفان | قاسم بهرامی
ناشر: کرشمه
تعداد صفحات: 0

12,000 تومــان

راهنما و حل کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی «لوئیس لیتهلد» -جلد 2

گروه مولفان | موسی خضریان| مریم خضریان
ناشر: کرشمه
تعداد صفحات: 516

4,500 تومــان

راهنما و حل کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی «لوئیس لیتهلد» -جلد 1

گروه مولفان | موسی خضریان| مریم خضریان
ناشر: کرشمه
تعداد صفحات: 492

8,000 تومــان

راهنما و حل کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 2

گروه مولفان | موسی خضریان| مریم خضریان
ناشر: کرشمه
تعداد صفحات: 506

8,000 تومــان

راهنما و تشریح مسائل مفاهیم و روش های آماری -جلد 1

گروه مولفان | طاهر لطفی| کتایون مهدیانی| فاطمه وطن نواز| عاطفه لوئیا| گوری بهاتاچاریا| ریچارد آرنولد جانسون
ناشر: کرشمه
تعداد صفحات: 244

5,000 تومــان

  • 1