حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ منظر

گروه مولفان | ایان وایت| علی اسدپور
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 243

35,000 تومــان

فرم پویانما

گروه مولفان | گرگ لین| سیدیحیی اسلامی| سیده صدیقه میرگذار لنگرودی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 200

30,000 تومــان

تئوری معماری پست مدرن -جلد 1

گروه مولفان | کیت نزبیت| پویان روحی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 271

35,000 تومــان

آموزش اسکیس طراحی داخلی

گروه مولفان | مرتضی صدیق| نسترن آب روان| آزاد بهمنش
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 359

50,000 تومــان

نکات طراحی هتل

گروه مولفان | الهام امامی| آزاده ابراهیمی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 120

12,000 تومــان

مبانی مسکن پایدار

گروه مولفان | آوی فریدمن| علی غفاری| هانی منصورنژاد| کتایون یوسفی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 243

25,000 تومــان

آموزش راندو

گروه مولفان | مرتضی صدیق| مهدی صدیق| محمد علی موسوی| سید باقر حسینی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 321

50,000 تومــان

موزه -جلد 1

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده| کتایون یوسفی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 254

40,000 تومــان

آموزش اسکیس طراحی معماری

گروه مولفان | مرتضی صدیق| سید باقر حسینی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 455

45,000 تومــان

خانه

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 255

40,000 تومــان

تئوری معماری معاصر

گروه مولفان | پویان روحی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 256

35,000 تومــان

نهشت دیجیتال مواد

گروه مولفان | زوبین خبازی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 136

25,000 تومــان