حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آموزش اسکیس طراحی داخلی

گروه مولفان | مرتضی صدیق| نسترن آب روان| آزاد بهمنش
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 359

50,000 تومــان

نکات طراحی هتل

گروه مولفان | الهام امامی| آزاده ابراهیمی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 120

12,000 تومــان

مبانی مسکن پایدار

گروه مولفان | آوی فریدمن| علی غفاری| هانی منصورنژاد| کتایون یوسفی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 243

25,000 تومــان

موزه -جلد 1

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده| کتایون یوسفی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 254

40,000 تومــان

آموزش اسکیس طراحی معماری

گروه مولفان | مرتضی صدیق| سید باقر حسینی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 455

45,000 تومــان

خانه

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 255

40,000 تومــان

تئوری معماری معاصر

گروه مولفان | پویان روحی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 256

35,000 تومــان

نهشت دیجیتال مواد

گروه مولفان | زوبین خبازی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 136

25,000 تومــان

روزگار برزخی معماری ما

گروه مولفان | علی اعطا
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 144

10,000 تومــان

ابرانتقادی

گروه مولفان | پیتر آیزنمن| رم کولهاس| پویان روحی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان

انسان شناسی مسکن

گروه مولفان | ایماس راپو پورت| خسرو افضلیان
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 224

20,000 تومــان

تئوری اسکیس

گروه مولفان | کندرا شنک اسمیت| مریم طلایی| هادی متولی حقیقی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 189

25,000تومــان