حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چگونه معماری کنیم

گروه مولفان | دوگ پت| آزاده پاینده رخشانی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 120

8,000 تومــان

مجتمع فرهنگی

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 264

30,000 تومــان

رمزگان شهری

گروه مولفان | آنه میکولایت| موریتس پورک هاوئر| مهتاب نظافت
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 112

10,000 تومــان

معماری همگون با ساختارهای گیاهی

گروه مولفان | الخاندرو باهامون| پاتریشیا پرز| آلکس کامپلو| خسرو افضلیان
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 192

25,000 تومــان

معماری جهان به زبان ساده؛ نکات کلیدی و راهنمای آزمون ها

گروه مولفان | ایوا هوارث| آزاده پاینده رخشانی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 160

14,500 تومــان

معماری همگون با ساختارهای جانوری

گروه مولفان | الخاندرو باهامون| پاتریشیا پرز| خسرو افضلیان| مهدی آتشی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 192

18,000 تومــان

کروکی معماری

گروه مولفان | مرتضی صدیق| زهرا زمانی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 342

7,500 تومــان

آفرینش فرم

گروه مولفان | جعفر اعرابی| کیمیا ایران شکوه| ثریا تفکر
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 240

18,000 تومــان

دفتر کار - اداری

گروه مولفان | کسری طالبیان| پیروز آشوری
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 224

30,000 تومــان

فرایند های طراحی دیجیتال

گروه مولفان | زوبین خبازی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 224

25,000 تومــان

مکان های مردمی

گروه مولفان | کلر کوپر مارکوس| کارولین فرانسیس| سین تانگ سو| فلورا یه یون| نغمه مفیدی نژاد| مهدی آتشی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 300

35,000 تومــان

انسان شناسی مسکن

گروه مولفان | ایماس راپو پورت| خسرو افضلیان
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 224

20,000 تومــان