حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ایران 2

گروه مولفان | ژان -لویی اوئو| مسعود گلزاری| مهردخت وزیرپور کشمیری
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 232

19,000 تومــان

اخلاق حرفه ای کتابداران و اطلاع رسانان

گروه مولفان | علیرضا اسفندیاری مقدم
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 140

10,000 تومــان

آموزش سواد اطلاعاتی

گروه مولفان | مهری‏ پریرخ
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 132

9,000 تومــان

مرجع شناسی عمومی و تخصصی

گروه مولفان | ویلیام ا کتس| حمید محسنی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 436

16,000 تومــان

مدیریت دانش و علوم اطلاعات

گروه مولفان | محمد حسن زاده| سیدامید فاطمی| ابراهیم عمرانی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 620

50,000 تومــان

مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک

گروه مولفان | حمید محسنی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 434

15,000 تومــان

فلامنکو هنر کولی ها

گروه مولفان | حمید نوروزی چاکلی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 253

7,000 تومــان

مبانی نگارش علمی

گروه مولفان | یزدان منصوریان| حمید محسنی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 263

12,000 تومــان

خلاصه مباحث کتابداری و اطلاع رسانی

گروه مولفان | حمید محسنی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 464

16,000 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | جی لیبوویتس| محمد حسن زاده
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 180

7,000 تومــان

از کتاب سنجی تا وب سنجی

گروه مولفان | فریده عصاره| عباس حری
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 226

9,000 تومــان

آرشیوداری دیداری- شنیداری

گروه مولفان | نورالله مرادی| وحید طهرانی پور
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 254

20,000 تومــان