حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آموزش سواد اطلاعاتی

گروه مولفان | مهری‏ پریرخ
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 132

9,000 تومــان

مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک

گروه مولفان | حمید محسنی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 434

15,000 تومــان

فلامنکو هنر کولی ها

گروه مولفان | حمید نوروزی چاکلی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 253

7,000 تومــان

مبانی نگارش علمی

گروه مولفان | یزدان منصوریان| حمید محسنی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 263

12,000 تومــان

مرجع شناسی اسلامی

گروه مولفان | افشین موسوی چلک| اسدالله آزاد
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 0

5,000 تومــان

فهرستنویسی

گروه مولفان | رحمت الله فتاحی| سید مهدی طاهری
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 242

10,000 تومــان

سواد اطلاعاتی

گروه مولفان | عاصفه عاصمی| نصرت ریاحی نیا| فاطمه زندیان
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 308

8,000 تومــان

ارزیابی نیازهای اطلاعاتی

گروه مولفان | دیوید نیکلاس| سید نورالله نصراللهی| محمدجواد هاشم زاده
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 132

4,000 تومــان

از اطلاعات تا دانش

گروه مولفان | رحمت الله فتاحی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 360

10,000 تومــان

سواد اطلاعاتی در مدارس

گروه مولفان | وحیده کاشی نهنجی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 132

4,000 تومــان

سنجش کیفی

گروه مولفان | رزویتا پل| پیترتی بوی خورست| عبدالله نجفی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 304

15,000 تومــان

مرجع شناسی عمومی لاتین

گروه مولفان | مهردخت وزیرپور کشمیری
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 126

4,000 تومــان