حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چگونه معمار شویم؟!

گروه مولفان | یاسمین شریف| جین تانکارد| سیده صدیقه میرگذار لنگرودی| پریا پورمحمدی| زینب خزایی کوهپر
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 144

15,000تومــان

مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی

گروه مولفان | لیندا اشتگ| اگنس ای. وان دن برگ| جودیت آی. ام. دگروت| سپیده برزگر| آناهیتا شهپری
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 424

40,000تومــان

فوکو برای معماران

گروه مولفان | گوردانا فونتانا-جیوستی| احسان حنیف
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 240

20,000تومــان

لوفور برای معماران

گروه مولفان | ناتانیل کولمن| سپیده برزگر
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 176

17,000تومــان

مرلوپونتی برای معماران

گروه مولفان | جاناتان ا. هیل| گلناز صالح کریمی
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 176

18,000تومــان

بوردیو برای معماران

گروه مولفان | هلنا وبستر| احسان حنیف
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 176

17,000تومــان

فلسفه برای معماران

گروه مولفان | برانکو میتروویچ| احسان حنیف
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 308

35,000تومــان

معماری فرم

گروه مولفان | محمد پیرداوری
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 507

45,000 تومــان

روشها و فنون مشاوره

گروه مولفان | عبدالله شفیع آبادی
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 224

17,000 تومــان

پرسش های ادراک پدیدارشناسی در معماری

گروه مولفان | استیون ج. هال| یوهانی پالاسما| آلبرتو پرث گومس| مرتضی نیک فطرت| سیده صدیقه میرگذار لنگرودی| احسان بی طرف
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 200

17,000 تومــان

مبانی آموزش معماری

گروه مولفان | مرتضی صدیق| سید باقر حسینی| دانیال صدیقی
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 206

12,000 تومــان

کاربردپذیری فنون مشاوره جهت بهزیستی بیماران سرطانی و خانواده هایشان

گروه مولفان | عبدالله شفیع آبادی| کاترین فکری
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 64

4,000 تومــان