حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری| فاطمه حدادپور| جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 127

8,000 تومــان

مروری جامع بر حسابرسی (1)

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 310

10,000 تومــان

حسابداری بهای تمام شده 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 168

5,000 تومــان

اصول حسابداری و هزینه یابی

گروه مولفان | جمشید اسکندری| عارفه محقق
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 155

6,000 تومــان

حسابداری میانه 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 258

15,000 تومــان

پول، ارز و بانکداری

گروه مولفان | محمد قجر| ابراهیم سری دیوشلی
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 272

10,000 تومــان

حل تشریحی مسایل اصول حسابداری (3)

گروه مولفان | فرشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 108

8,000 تومــان

حسابداری میانه 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 212

18,000 تومــان

عصاره حسابداری مالی -جلد 1

گروه مولفان | کاظم نحاس
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 343

15,500 تومــان

اصول حسابرسی 1 همراه با پرسش های چهار گزینه ای

گروه مولفان | جمشید اسکندری| حمیدرضا عرفی
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 218

12,000 تومــان

اصول حسابداری 3

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 238

9,000 تومــان

حل تشریحی مسایل حسابداری صنعتی 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری| فاطمه حدادپور| جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 97

6,000 تومــان