حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری| فاطمه حدادپور| جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 127

8,000 تومــان

حسابداری بهای تمام شده 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 168

5,000 تومــان

اصول حسابداری و هزینه یابی

گروه مولفان | جمشید اسکندری| عارفه محقق
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 155

6,000 تومــان

پول، ارز و بانکداری

گروه مولفان | محمد قجر| ابراهیم سری دیوشلی
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 272

10,000 تومــان

اصول حسابداری 3

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 238

9,000 تومــان

حل تشریحی مسایل حسابداری صنعتی 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری| فاطمه حدادپور| جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 97

6,000 تومــان

حسابداری پیشرفته 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 268

13,000 تومــان

حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 202

16,000 تومــان

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 193

16,000 تومــان

حسابداری میانه 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 180

15,000 تومــان

حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری| فرشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 171

12,000 تومــان

حسابداری پیشرفته 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 228

18,000 تومــان