حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مباحث جاری حسابداری

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 162

20,000 تومــان

حسابداری شرکت ها (2)

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 121

14,000 تومــان

مروری جامع بر قانون مالیات های مستقیم

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 390

30,000 تومــان

حسابداری میانه 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 212

20,000 تومــان

حل تشریحی مسائل حسابداری شرکت ها 2

گروه مولفان | فرشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 61

8,000 تومــان

مرور جامع بر حسابداری مالی -جلد 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 547

30,000 تومــان

حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 148

20,000 تومــان

حسابرسی (2)

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 182

18,000 تومــان

حسابداری شرکت ها (1)

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 144

14,000 تومــان

حل تشریحی مسایل حسابداری میانه (2)

گروه مولفان | جمشید اسکندری| فرشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 95

8,000 تومــان

حسابرسی (1)

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 183

18,000 تومــان

حسابداری مالی

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 156

16,000 تومــان