حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نانوکاتالیست ها

گروه مولفان | سعید صاحبدل فر| مهران رضایی| فریدون یاری پور
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 368

15,500 تومــان

ریاضیات مهندسی کاربردی

گروه مولفان | سید محمد هاشمی نژاد| محمد حیدری رارانی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 312

12,900 تومــان

سینتیک فرایندهای متالورژیکی

گروه مولفان | فتحی حبشی| علی انتظاری زرندی| شهرام دانش پژوه
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 296

12,000 تومــان

خودآموز CATIA

گروه مولفان | مجتبی بیناء
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 179

5,000 تومــان

پژوهش عملیاتی

گروه مولفان | محمد رضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 524

24,000 تومــان

راهنمای مسایل استاتیک مریام

گروه مولفان | حامد جلائیان نختاب| سید محمد رضا افضلی| جیمز لیثرب مریام
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 420

16,000 تومــان

راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی

گروه مولفان | محمد رضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 304

14,000 تومــان

آزمایشگاه مقاومت مصالح

گروه مولفان | بهزاد خورشیدی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 174

7,900 تومــان

پژوهش عملیاتی پیشرفته

گروه مولفان | محمد رضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 280

16,000 تومــان

مبانی احتمال شلدون راس

گروه مولفان | کاوه حسین پناهی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 664

24,000 تومــان

مدیریت تولید و عملیات

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| یاسر سبحانی فرد
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 664

24,000 تومــان

فرهنگ تاسیسات ساختمان

گروه مولفان | محمد رضا سلطاندوست
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 434

14,000 تومــان