حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی نظری تحقیق در عملیات

گروه مولفان | محمد رضا مهرگان| مهناز حسین زاده
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 461

30,000تومــان

آنالیز حقیقی

گروه مولفان | سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد| والتر رودین| اچ. ال رویدن
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 162

15,000 تومــان

پژوهش عملیاتی با رویکرد مالی

گروه مولفان | محمد رضا مهرگان| محمدجواد مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 172

14,000تومــان

راهنمای مسائل پدیده های انتقال

گروه مولفان | مصطفی داوودی نژاد| محمد صالح یوسف نژاد کبریا| رابرت بایرون برد| وارن ای استوارت| ادوین لایت فوت
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 296

17,000تومــان

راهنمای کاربران GAMS به همراه مدل های DEA

گروه مولفان | مهدی طلوع| سمانه جوشقانی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 158

20,000 تومــان

دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| گلن کریگ| جف ان. بولتن| محمد رضا افضلی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 732

42,000تومــان

استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| گلن کریگ| جف ان. بولتن| محمد رضا افضلی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 540

29,000 تومــان

طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پویش آور SAP 2000 - ETABS

گروه مولفان | رامین تقی نژاد
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 408

22,000 تومــان

راهنمای مسائل پدیده های انتقال 2

گروه مولفان | محمد صالح یوسف نژاد کبریا| مصطفی داوودی نژاد| رابرت بایرون برد| وارن ای استوارت| ادوین لایت فوت
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 504

25,000 تومــان

طراحی اجزای مکانیکی شیگلی

گروه مولفان | ریچارد گوردون بادی ناس| کیت نیزبت| محمد رضا افضلی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 1104

48,000 تومــان

تحلیل پوششی داده ها

گروه مولفان | محمد رضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 168

11,000تومــان

IBM SPSS برای آمار مقدماتی

گروه مولفان | جورج آرتور مورگان| رحیم فوکردی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 264

16,000تومــان