حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نانوکاتالیست ها

گروه مولفان | سعید صاحبدل فر| مهران رضایی| فریدون یاری پور
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 368

15,500 تومــان

ریاضیات مهندسی کاربردی

گروه مولفان | سید محمد هاشمی نژاد| محمد حیدری رارانی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 312

12,900 تومــان

IBM SPSS برای آمار مقدماتی

گروه مولفان | جورج آرتور مورگان| رحیم فوکردی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 264

16,000 تومــان

سینتیک فرایندهای متالورژیکی

گروه مولفان | فتحی حبشی| علی انتظاری زرندی| شهرام دانش پژوه
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 296

12,000 تومــان

شبیه سازی با Visual SLAM و AweSim

گروه مولفان | ا. آلن بی پریتسکر| جیناورایلی اورایلی| محمد علی آزاده| حمیدرضا ایزدبخش| محبوبه هنرور
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 312

14,000 تومــان

خودآموز CATIA

گروه مولفان | مجتبی بیناء
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 179

5,000 تومــان

پژوهش عملیاتی

گروه مولفان | محمد رضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 524

24,000 تومــان

راهنمای مسایل استاتیک مریام

گروه مولفان | حامد جلائیان نختاب| سید محمد رضا افضلی| جیمز لیثرب مریام
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 420

16,000 تومــان

راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی

گروه مولفان | محمد رضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 304

14,000 تومــان

آزمایشگاه مقاومت مصالح

گروه مولفان | بهزاد خورشیدی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 174

7,900 تومــان

مدل سازی با CATIA در محیط PartDesign

گروه مولفان | مجتبی بیناء| حمید مدنی نسب
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 216

9,500 تومــان

آشنایی با مکانیک کوانتومی

گروه مولفان | دیوید جفری گریفیتس| حمیدرضا مشفق| سعید واشهری| فرشاد نژادستاری
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 496

27,000 تومــان