حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روان شناسی سیاسی

گروه مولفان | دیوید پاتریک هوتون| علی اشرف نظری
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

چالش های توسعه سیاسی

گروه مولفان | عبدالعلی قوام
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مقدمه نظریه سیاسی

گروه مولفان | اندرو هیوود| عبدالرحمن عالم
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

نظریه های امپریالیسم

گروه مولفان | احمد ساعی| ولفگانگ یوستین مومزن
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط

گروه مولفان | عبدالحمید رجایی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

آسیب شناسی مبانی و فرآیند سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | مجید بیات| دیان جانباز
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

برخی بررسی ها درباره ی جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

گروه مولفان | احسان طبری| علی اردستانی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

گروه مولفان | همایون الهی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی

گروه مولفان | بهروز میلانی فر
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

روابط خارجی ایران

گروه مولفان | سید علیرضا ازغندی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

26,000 تومــان

اهمیت و کاربرد نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

گروه مولفان | غلامعلی خمر
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

اندیشه های سیاسی سعدی

گروه مولفان | سید علیرضا ازغندی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

3,500 تومــان