حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

برخی بررسی ها درباره ی جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

گروه مولفان | احسان طبری| علی اردستانی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی

گروه مولفان | احمد ساعی| عبدالمجید سیفی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 276

15,000 تومــان

توسعه در مکاتب متعارض

گروه مولفان | احمد ساعی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

مبانی سیاست تطبیقی

گروه مولفان | پاتریک اونیل| سعید میرترابی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

روش شناسی و تکنیکهای تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا

گروه مولفان | حسین آسایش| سیدرحیم مشیری
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

اقتصاد سیاسی بین الملل

گروه مولفان | تامس لارسون| دیوید اسکیدمور| احمد ساعی| مهدی تقوی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

توسعه سیاسی

گروه مولفان | برتران بدیع| ژرژ لاوو| احمد نقیب زاده| مهدی عباسی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

روابط خارجی ایران

گروه مولفان | سید علیرضا ازغندی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

26,000 تومــان

روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی

گروه مولفان | بهروز میلانی فر
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

گروه مولفان | همایون الهی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

نظریه های امپریالیسم

گروه مولفان | احمد ساعی| ولفگانگ یوستین مومزن
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

چالش های توسعه سیاسی

گروه مولفان | عبدالعلی قوام
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان