حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اسلام و مدرنیته

گروه مولفان | عبدالله عروی| امیر رضایی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 224

19,000 تومــان

از کافکا تا گراس

گروه مولفان | رضا نجفی| پریسا رضایی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 280

22,000 تومــان

فرودستی زنان

گروه مولفان | جان استوارت میل| نادر نوریزاده
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 216

18,000تومــان

زنان مؤدب

گروه مولفان | بنفشه حجازی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 1380

130,000 تومــان

زنان مؤدب

گروه مولفان | بنفشه حجازی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 1380

130,000 تومــان

فرهنگ اصطلاحات و ضرب المثل های جانوری در زبان فارسی

گروه مولفان | کامیاب خلیلی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 192

12,500 تومــان

از دست رفتن کنترل؟

گروه مولفان | ساسکیا ساسن| محمود ایرانی فرد
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

بعد پنجم

گروه مولفان | جان هیک| بهزاد سالکی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 488

28,000 تومــان

هویت انسانی

گروه مولفان | ادگار مورن| فائزه محمدی| امیر نیک پی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 397

25,000 تومــان

به زیر مقنعه

گروه مولفان | بنفشه حجازی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 300

16,000 تومــان

فلسفه به روایت سینما

گروه مولفان | کریستوفر فالزن| ناصرالدین علی تقویان
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 405

30,000 تومــان

جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران

گروه مولفان | فاطمه صادقی گیوی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 152

12,000 تومــان