حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بعد پنجم

گروه مولفان | جان هیک| بهزاد سالکی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 488

28,000 تومــان

هویت انسانی

گروه مولفان | ادگار مورن| فائزه محمدی| امیر نیک پی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 397

25,000 تومــان

به زیر مقنعه

گروه مولفان | بنفشه حجازی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 300

16,000 تومــان

فلسفه به روایت سینما

گروه مولفان | کریستوفر فالزن| ناصرالدین علی تقویان
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 405

20,000 تومــان

تاریخ هیچکس

گروه مولفان | بنفشه حجازی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 264

9,500 تومــان

تاریخ خانمها

گروه مولفان | بنفشه حجازی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 464

20,000 تومــان

زن در تفکر نیچه

گروه مولفان | نوشین شاهنده
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 224

8,000 تومــان

ساعت 4 آن روز

گروه مولفان | مهین محتاج
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 0

10,000 تومــان

زنان بنام در تاریخ ایران

گروه مولفان | کامیاب خلیلی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 336

12,000 تومــان

مکتب زنان

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| شهرزاد لاجوردی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 248

8,000 تومــان

بازسازی اندیشه دینی در ایران

گروه مولفان | فردین قریشی
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 336

9,500تومــان

شهر زنان

گروه مولفان | دو پیزان کریستین| نوشین شاهنده
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 488

4,800 تومــان