حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کنترل کننده های FACTS در شبکه های انتقال و توزیع توان

گروه مولفان | کی. آر پادیار| نعمت طالبی| مجتبی نورالهی علمداری
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 669

35,000 تومــان

تکنیک ها و کاربردهای محاسبات نرم در مهندسی برق

گروه مولفان | دوندرا کی. چاتورودی| نعمت طالبی
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 672

35,000 تومــان

ماشین های الکتریکی -جلد 1

گروه مولفان | پی. اس. ‏ بیم بهرا| جعفر سلطانی| حمید لسانی
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 896

38,000 تومــان

ماشین های الکتریکی1و 3

گروه مولفان | حمید لسانی
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 324

14,000 تومــان

آلکس فرگوسن

گروه مولفان | الکس فرگوسن| پل هیوارد| امیرحسین فاضلی مقدم
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 296

11,000 تومــان

تحلیل سیستم های قدرت الکتریکی مدرن

گروه مولفان | شی-فان وانگ| یونگ هوآ سونگ| مالکوم ایروینگ| نعمت طالبی
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 632

30,000 تومــان

تشریح مسائل ماشین های الکتریکی -جلد 2

گروه مولفان | رضا دشتی
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 464

16,000 تومــان

روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی

گروه مولفان | حمید لسانی
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 292

15,000 تومــان

تشریح مسائل ماشین های الکتریکی -جلد 1

گروه مولفان | رضا دشتی
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 266

11,000 تومــان

مباحث تکمیلی ماشینهای الکتریکی

گروه مولفان | حمید لسانی
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 850

25,000 تومــان

فرمولر مهندسی برق

گروه مولفان | حمید لسانی| یحیی جاسم زاده
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 416

4,000 تومــان

شعر تر حافظ

گروه مولفان | مجید عابدینی راد| شمس الدین محمد حافظ
ناشر: قائم
تعداد صفحات: 450

6,200 تومــان