حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جوهره بازاریابی

گروه مولفان | نیلس بیکهوف
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 154

12,000 تومــان

کیفی پژوهی

گروه مولفان | خلیل میرزایی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: None

70,000 تومــان

بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت

گروه مولفان | غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 320

18,500 تومــان

مدیریت بازاریابی نوین

گروه مولفان | لوئیس ای. بون
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 816

52,000 تومــان

توانمندسازی

گروه مولفان | سید حسین ابطحی| سعید عابسی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 264

12,500 تومــان

گردی در گردباد

گروه مولفان | غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 524

19,000 تومــان

تئوری های مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | حسین نوروزی مقدم| داوود نوروزی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 526

22,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | سید حسین ابطحی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 350

20,000 تومــان

بهره وری

گروه مولفان | سید حسین ابطحی| بابک کاظمی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 224

12,000 تومــان

شیوه تهیه پژوهشنامه

گروه مولفان | غلامرضا خاکی| سید مهدی الوانی| ناصر میرسپاسی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 188

12,000 تومــان

مدیریت چرخه بهبود بهره وری

گروه مولفان | غلامرضا خاکی| میرجلال الدین کزازی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 336

17,500 تومــان

استراتژی های توسعه منابع انسانی

گروه مولفان | آلیو لاندی| سید حسین ابطحی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 384

17,500 تومــان