حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرانت آفیس

گروه مولفان | سیدامید آقامیری
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 134

18,000 تومــان

بازاریابی رسانه های اجتماعی در صنعت گردشگری و هتلداری

گروه مولفان | روبرتا میناتسی| حسین نوروزی| حامد نوکی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

مفاهیم کلیدی در بازاریابی

گروه مولفان | جیم بلایذ| حسین نوروزی| سحر نصیری
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 264

16,000 تومــان

صادرات و واردات

گروه مولفان | بیلی سیوم| نبی اله دهقان| مهدی رسولی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 588

48,000 تومــان

سیاست و حکومت در افغانستان

گروه مولفان | سیدمرتضی محمودی| جوره لطیف اف
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 374

22,000 تومــان

شناخت شناسی سازمانی درک دانش در سازمان ها

گروه مولفان | کسرا سیرافی| فرشید خموئی| حسین نوروزی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 312

18,500 تومــان

بازاریابی مشارکتی

گروه مولفان | رن کونیتسکی| حسین نوروزی| محمدحسن نباتچیان
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 196

13,000 تومــان

کارت امتیازی متوازن

گروه مولفان | آرش لطفی ماشمیانی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 112

12,000 تومــان

برندسازی ملی

گروه مولفان | کیت دینی| نبی اله دهقان
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 312

17,500 تومــان

برندسازی در بخش عمومی

گروه مولفان | پل تمپورال| فرشید خموئی| حسین نوروزی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 248

15,000 تومــان

تجاری سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها

گروه مولفان | محمد رضا قرایی آشتیانی| نبی اله دهقان| هادی زارع
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 308

19,000 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

گروه مولفان | حمیدرضا عسگری ده آبادی| حسن درویش
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 376

20,000 تومــان