حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زبان شناسی در جستجوی فلسفه ای جایگزین

گروه مولفان | ژان-ژاک لوسرکل| داود کوهی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 283

14,000 تومــان

قانون اساسی جمهوری عربی مصر

گروه مولفان | محمد مظهری| مرتضی قاسم آبادی| فرزاد جنگجوی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 180

9,000 تومــان

محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

گروه مولفان | حمید والائی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 92

3,000 تومــان

قانون آیین دادرسی کیفری

گروه مولفان | حمید والایی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 390

8,000 تومــان

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393

گروه مولفان | حمید والائی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 151

5,000 تومــان

آیین دادرسی کار

گروه مولفان | قادر حاتمی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 264

6,000 تومــان

قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/ 10/ 12

گروه مولفان | حمید والائی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 18

2,000 تومــان

درآمدی بر حقوق شهروندی

گروه مولفان | علی عباسی آبخواره| بابک محبوب محمودعلیلو
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 164

10,000 تومــان

مبانی فلسفی دخالت دولت در تعیین حقوق فردی

گروه مولفان | اباست پورمحمد| فرمان کرم روان
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 368

15,000 تومــان

چالش های جامعه وکالت در ایران

گروه مولفان | حمید قهوه چیان| علی اکبر گرجی ازندریانی| گودرز افتخار جهرمی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

نگاهی به قانون مجازات اسلامی

گروه مولفان | حسین محمدزاده آلمالو
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 434

13,000 تومــان

قانون آیین دادرسی کیفری

گروه مولفان | حمید والائی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 280

6,000 تومــان