حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

معماری چیست؟

گروه مولفان | پل شپرد| فرشید مجاور حسینی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 0

2,800 تومــان

آشنایی با معماری جهان

گروه مولفان | محمدابراهیم زارعی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 496

20,000 تومــان

فن آوری کنترل صدا در صنعت

گروه مولفان | محمد رضا منظم
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 231

4,000 تومــان

اصول ایمنی در صنعت و خدمات

گروه مولفان | شیرازه ارقامی| مصطفی پویا
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 368

10,000 تومــان

شبیه سازی هیدرولیکی شبکه های آب آتش نشانی با نرم افزار PIPE NET

گروه مولفان | یاشار خلیقی| لیلا بایندری
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 272

15,000 تومــان

طراحی سیستم های تهویه صنعتی

گروه مولفان | احمد نیک پی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 384

20,000 تومــان

مدیریت HSE برای پیمانکاران

گروه مولفان | مهدی ادیبی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 272

15,000 تومــان

تجهیزات حفاظت فردی

گروه مولفان | ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 392

17,000 تومــان

مهندسی حریق

گروه مولفان | رستم گلمحمدی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 408

24,000 تومــان

مهندسی ایمنی فرآیند

گروه مولفان | علیرضا کوهپایی| هاشم ستاره| ایرج علایی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 202

5,500 تومــان

ایمنی در معادن

گروه مولفان | حسین ابراهیمی| امین میرزاخانی| حسین امجد
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان

  • 1