حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ایمنی و آتش نشانی

گروه مولفان | غلامحسین پرمون| هدایت توکلی| بهنام محمدزاده
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 136

10,000 تومــان

ایمنی و بهداشت برای مهندسین

گروه مولفان | راجر ال براوئر| ایرج محمدفام| مصطفی میرزایی علی آبادی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 512

30,000 تومــان

شبیه سازی هیدرولیکی شبکه های آب آتش نشانی با نرم افزار PIPE NET

گروه مولفان | یاشار خلیقی| لیلا بایندری
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 272

15,000 تومــان

مهندسی حریق

گروه مولفان | رستم گلمحمدی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 408

24,000 تومــان

طراحی سیستم های تهویه صنعتی

گروه مولفان | احمد نیک پی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 384

20,000 تومــان

طناب ها و گره ها در آتش نشانی و امداد

گروه مولفان | غلامرضا کاید چهارمحال
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 72

4,000 تومــان

آشنایی با معماری جهان

گروه مولفان | محمدابراهیم زارعی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 496

28,000 تومــان

مدیریت HSE برای پیمانکاران

گروه مولفان | مهدی ادیبی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 272

15,000 تومــان

تجهیزات حفاظت فردی

گروه مولفان | ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 392

17,000 تومــان

ایمنی در معادن

گروه مولفان | حسین ابراهیمی| امین میرزاخانی| حسین امجد
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان

مهندسی ایمنی فرآیند

گروه مولفان | علیرضا کوهپایی| هاشم ستاره| ایرج علایی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 202

5,500 تومــان

سیستم های مدیریت یکپارچه در بهداشت، ایمنی و محیط زیست

گروه مولفان | حسینعلی یوسفی
ناشر: فن آوران
تعداد صفحات: 144

10,000 تومــان