حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظریه های جنبش اجتماعی

گروه مولفان | سعید خاوری نژاد
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 280

28,000 تومــان

نوآتیئسم

گروه مولفان | سید شهاب غدیری
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 272

27,500 تومــان

نظریه پارتیزان

گروه مولفان | کارل اشمیت| طاهر خدیو| مصطفی احمدزاده
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 152

19,000 تومــان

فیلسوف سیاست

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی| حامد زارع
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 408

34,000 تومــان

جهان بدون اسلام

گروه مولفان | گراهام ای فولر| فرامرز میرزازاده احمدبیگلو
ناشر: فلات
تعداد صفحات: None

34,000 تومــان

راهنمای فلسفه سیاسی

گروه مولفان | هاروی سی منسفیلد| زانیار ابراهیمی
ناشر: فلات
تعداد صفحات: None

12,900 تومــان

فلسفه و سیاست

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی| حامد زارع
ناشر: فلات
تعداد صفحات: None

63,500 تومــان

زمانی میان زمان ها

گروه مولفان | لیلی عشقی| احمد نقیب زاده
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 199

18,600 تومــان

سیاست اندیشی حافظ

گروه مولفان | فاطمه ذوالفقاریان
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 184

15,900 تومــان

چه باشد آنچه خوانندش سیاست؟

گروه مولفان | مهدی فدایی مهربانی
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 576

39,500 تومــان

مشاوره با ورزشکاران

گروه مولفان | ج. اچ کر| افسانه صنعت کاران| لادن انصاری
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 304

24,500 تومــان

کارل لویت

گروه مولفان | برتولد پی ریسترر| زانیار ابراهیمی
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 216

18,000 تومــان

  • 1