حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فضای حافظ

گروه مولفان | محمد منصور فلامکی
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا)
تعداد صفحات: 374

25,000 تومــان

خطابه ای در تنظیم آگاهانه ی فضا

گروه مولفان | روبر اوزل| وحید شالی امینی
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا)
تعداد صفحات: 168

5,200 تومــان

معماری اکوسیستمی تعادل محیطی در شهر

گروه مولفان | مانفردی نیکولتی| چتینا گالو| سعید تیزقلم زنوزی
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا)
تعداد صفحات: 399

36,000 تومــان

شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

گروه مولفان | محمد منصور فلامکی
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا)
تعداد صفحات: 670

40,000 تومــان

اصل ها و خوانش معماری ایرانی

گروه مولفان | محمد منصور فلامکی
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا)
تعداد صفحات: 605

49,000 تومــان

نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران

گروه مولفان | سیروس باور
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا)
تعداد صفحات: 486

40,000 تومــان

بازشناسی باغ ایرانی

گروه مولفان | عباس مسعودی
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا)
تعداد صفحات: 240

21,000 تومــان

معماری و موسیقی

گروه مولفان | محمد منصور فلامکی
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا)
تعداد صفحات: 374

15,000 تومــان

  • 1